Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
..
Brukerstøtte for valgansvarlige i kommunene og fylkeskommunene
 
Brukerstøtten er tilgjengelig hverdager fra 09.00-15.00.
 
Brukerstøtten kan nåes via:
Sentralbord for Valgdirektoratet tlf: 33 41 29 40 
 
​​

 

 

Brukerstøtte

Telefonnummeret til brukerstøtte er:

For spørsmål om Stortingsvalget:  21 49 62 40
For spørsmål om Sametingsvalget: 21 49 62 41

Åpningstider:

1. januar- 30. juni - Mandag- fredag 09:00 - 15:30

Enkelte perioder har vi utvidet åpningstid

Spørsmål og svar

Hvor finner jeg informasjon om sametingsvalget?

Når du navigerer valgmedarbeiderportalen kan du skille mellom hva slags valg som skal gjennomføres. 

Standardvalget er stortingsvalg, men hvis du flytter musepekeren over 'stortingsvalg' kan du endre til sametingsvalg eller kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Da ser du at de forskjellige valgfasene endrer seg, og du vil få opp temasider og veiledninger for det valget du har valgt.

Hvor skal tidligstemmer registreres i EVA?

​Tidligstemmer skal registreres under menyvalget "Registrer forhåndsstemmekonvolutter sentralt". Brukes menyvalget "Registrer forhåndsstemme" blir stemmen registrert som avgitt rett i urne.​

Hvordan tar jeg imot forhåndsstemmer til sametingsvalget?

Det er laget en egen veiledning for mottak og behandling av forhåndsstemmer til sametingsvalget for kommuner med under 30 manntallsførte. Denne finner du her.

For kommuner med mer enn 30 manntalsførte finner du informasjon her.

Forhåndsstemmegivningen er hjemlet i § 43 i Forskrift om valg til Sametinget

Hvordan får jeg tilgang til EVA?

Du må være registrert som bruker i EVA og ha installert et sertifikat på maskinen. Før jul registrerte kommunen/fylkeskommunen valgansvarlig med telefon og e-post i altinn. Disse er lagt inn som brukere i EVA, og skal ha mottatt e-post med lenke til kommunen/fylkeskommunen sitt sertifikat og en SMS med kommunen/fylkeskommunen sitt passord. 

Om du er valgansvarlig og ikke har mottatt dette, ta kontakt med brukerstøtten på hjelp@valg.no 

Brukerveiledning for installasjon av sertifikatet finner du her.

Hvor finner jeg pdf fil med blankt valgkort?

​Valgkort for alle valghendelser finner du under temasidene for stemmegivning, eller her: Blankt valgkort 

Husk å skrive ut valgkortet med portrettinnstilling slik at tekst passer inn i vinduet på omslagskonvolutten.

Hvor kan jeg finne adresseliste for valgstyrer?

Adresseliste for alle valgstyrer finner du under temasidene for stemmegivning, eller her

Skal Sametingets valgmanntall for sametingsvalg legges ut til offentlig ettersyn i 2017?

​I følge forskrift om valg til Sametinget § 8 skal Sametingets valgmanntall legges ut til offentlig ettersyn, både i det året det er stortingsvalg og det året det er kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Sametinget vil sende kommunene manntallet i papir for kommuner med færre enn 30 manntallsførte.

Kommuner som har mer enn 30 manntallsførte skriver ut manntallet fra EVA. Les mer her 

Samevalgstyret i kommunene skal kunngjøre tid og sted for utleggingsmanntallet og opplyse om adgangen til og fremgangsmåten for å kreve feil rettet. 

For mer informasjon, ta kontakt med Sametinget.

Hva er et opplæringsvalg og når får jeg tilgang til treningsvalget?

​Opplæringsvalget skal bare benyttes under gruppearbeidet for opplæringssamlingene. Oppsettet er begrenset slik at ingen kommuner har mer enn tre kretser. Navn på kretser kan være avvikende fra EVA.

​Etter at alle kommunene har godkjent grunnlagsdata (frist 31.mai) vil Valgdirektoratet ta en kopi av EVA og lage et treningsvalg. Treningsvalget kan brukes til egentrening eller opplæring av egne valgmedarbeidere. Lenken blir aktiv etter at alle kommunene har gjennomført opplæringssamling modul 2. Klikk på pdf-filen under for å se en oversikt over ulike miljøer og når de er tilgjengelig:

Ulike miljøer.pdf

Hvor kan kommunene bestille mer valgmateriell?

For bestilling av mer valgmateriell, kontakt: e-post: hjelp@valg.no Telefon: 21 49 62 40

All informasjon om anskaffelse, produksjon og distribusjon av stemmesedler, valgkort, valgmateriell, konvolutter og plakater finner du på temasiden for stemmesedler, valgkort og valgmateriell.

Hva er retningslinjene for partiers og andre forslagsstilleres adgang til å bestille uttrekk fra manntallet?

Alle som stiller liste ved valget har rett til ett gratis papireksemplar av manntallet for valgkretsen. Dette må bestilles av valgstyret i kommunen innen den fristen valgstyret setter. Adgang til å bestille gjelder hovedorganisasjonen, ikke ungdomsorganisasjoner.

Les mer om retningslinjene på temasiden for manntall.

Kan velgere få hjelp inne i valgavlukket?

​Dersom en velger har behov for hjelp til å avgi stemme, har vedkommende krav på hjelp fra stemmemottakeren. Velgere med alvorlig fysisk eller psykisk funksjonshemning kan i tillegg peke ut en ekstra hjelper - etter eget valg - blant dem som er til stede (valgloven §§ 8-4 og 9-5). Det er velgeren selv som skal peke ut den ekstra hjelperen. For å beskytte velgere mot utilbørlig press skal det alltid være en valgfunksjonær til stede når velgere mottar hjelp ved stemmegivningen. Eventuelle medhjelpere skal gjøres oppmerksom på at vedkommende har taushetsplikt. Valgfunksjonæren har også taushetsplikt.

Hvordan ser forsendelseskonvolutten ut og hvor kan vi skaffe den?

Valgloven regulerer ikke hvordan forsendelseskonvolutten skal se ut.

Dere kan bruke kommunens egne konvolutter eller bestille konvolutter fra leverandrør.

Vær oppmerksom på at Posten er opptatt av at avsenderkommunen sikrer at sendingen er korrekt adressert med mottakerkommune og postadresse. For å unngå feilsortering og forsinkelser er det viktig at konvoluttens forside kun inneholder adresseopplysninger. Eksempel_forsendelseskonvolutt.jpg

Hvor kan kommunene bestille klistrelapper til stemmeseddelbokser i valgavlukket?

​Ta kontakt med Blindeforbundets trykkeri:

tlf. 55 54 69 10
e-post: trykkeriet@blindeforbundet.no

Er kommunene pliktig til å tilrettelegge for lokale folkeavstemninger som avvikles i andre kommuner?

​Kommunene er ikke pliktige til å tilrettelegge for lokale folkeavstemninger som avvikles i andre kommuner. Dersom velgere selv har med stemmeseddel og avgir stemme, tas denne imot på ordinær måte.

 
 
Dokumenter
Ingen dokumenter.
Lenker
Ingen lenker.
 
 
Viktig informasjon
Ingen viktig informasjon.