Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
..
Brukerstøtte i valggjennomføringen
 
Vi er tilgjengelig hverdager fra 09.00-15.00.
 
Via telefon:
                 Brukerstøtte for kommunene:            21 49 62 40
                 Brukerstøtte for fylkeskommunene:   21 49 62 41
 
 


​​

 

 

Brukerstøtte

Telefonnummeret til brukerstøtte er:

For spørsmål om Stortingsvalget:  21 49 62 40
For spørsmål om Sametingsvalget: 21 49 62 41

Åpningstider:

1. januar- 30. juni - Mandag- fredag 09:00 - 15:30

Enkelte perioder har vi utvidet åpningstid

Spørsmål og svar

Hvor finner jeg pdf fil med blankt valgkort?

​Valgkort for alle valghendelser finner du under temasidene for stemmegivning, eller her: Blankt valgkort 

Husk å skrive ut valgkortet med portrettinnstilling slik at tekst passer inn i vinduet på omslagskonvolutten.

Hvor kan jeg finne adresseliste for valgstyrer?

Adresseliste for alle valgstyrer finner du under temasidene for stemmegivning, eller her

Hva er retningslinjene for partiers og andre forslagsstilleres adgang til å bestille uttrekk fra manntallet?

Alle som stiller liste ved valget har rett til ett gratis papireksemplar av manntallet for valgkretsen. Dette må bestilles av valgstyret i kommunen innen den fristen valgstyret setter. Adgang til å bestille gjelder hovedorganisasjonen, ikke ungdomsorganisasjoner.

Les mer om retningslinjene på temasiden for manntall.

Kan velgere få hjelp inne i valgavlukket?

​Dersom en velger har behov for hjelp til å avgi stemme, har vedkommende krav på hjelp fra stemmemottakeren. Velgere med alvorlig fysisk eller psykisk funksjonshemning kan i tillegg peke ut en ekstra hjelper - etter eget valg - blant dem som er til stede (valgloven §§ 8-4 og 9-5). Det er velgeren selv som skal peke ut den ekstra hjelperen. For å beskytte velgere mot utilbørlig press skal det alltid være en valgfunksjonær til stede når velgere mottar hjelp ved stemmegivningen. Eventuelle medhjelpere skal gjøres oppmerksom på at vedkommende har taushetsplikt. Valgfunksjonæren har også taushetsplikt.

Hvordan ser forsendelseskonvolutten ut og hvor kan vi skaffe den?

Valgloven regulerer ikke hvordan forsendelseskonvolutten skal se ut.

Dere kan bruke kommunens egne konvolutter eller bestille konvolutter fra leverandrør.

Vær oppmerksom på at Posten er opptatt av at avsenderkommunen sikrer at sendingen er korrekt adressert med mottakerkommune og postadresse. For å unngå feilsortering og forsinkelser er det viktig at konvoluttens forside kun inneholder adresseopplysninger. Eksempel_forsendelseskonvolutt.jpg

Hvor kan kommunene bestille klistrelapper til stemmeseddelbokser i valgavlukket?

​Ta kontakt med Blindeforbundets trykkeri:

tlf. 55 54 69 10
e-post: trykkeriet@blindeforbundet.no

Er kommunene pliktig til å tilrettelegge for lokale folkeavstemninger som avvikles i andre kommuner?

​Kommunene er ikke pliktige til å tilrettelegge for lokale folkeavstemninger som avvikles i andre kommuner. Dersom velgere selv har med stemmeseddel og avgir stemme, tas denne imot på ordinær måte.

 
 
Dokumenter
Ingen dokumenter.
Lenker
Ingen lenker.
 
 
Viktig informasjon
Ingen viktig informasjon.