Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Prosedyrebeskrivelse:


Delegering av myndighet og fullmakter

Prosedyrebeskrivelse

I forbindelse med planlegging og gjennomføring av valg er det viktig at delegasjon og fullmakter er forskriftsmessig ivaretatt. I utgangspunktet er alle oppgaver i forbindelse med valg lagt til enten kommunestyret eller valgstyret. Hvis noen andre organer eller personer i administrasjonen skal gjøre oppgaver i forbindelse med valget, må det foreligge et formelt delegasjonsvedtak fra det organet som er tillagt oppgaven til den eller de som praktisk skal gjennomføre den. Delegasjonsvedtakene må være uttrykkelige og uttømmende, samt dokumenteres skriftlig. I tillegg må fullmaktskjeden henge sammen for at vedtakene skal være gyldige.

Ikke alle oppgaver kan delegeres. For eksempel kan ikke kommunestyre overlate til valgstyret å selv velge leder og nestleder.

Når kommunen planlegger valg med fordeling av ansvar og oppgaver, er det viktig å formalisere fullmaktene gjennom delegasjon for å sikre at valget blir gyldig.