Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Prosedyrebeskrivelse:


En eller todagers valg og åpningstider

Prosedyrebeskrivelse

Kommunestyret kan selv vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes. For detaljer, se valgloven.

Valgstyret fastsetter åpningstidene for valglokalene. Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene vedta å holde valglokalene åpne lenger enn det valgstyret har vedtatt. Slikt vedtak må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes.

Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere enn kl. 21.

Valglov: §9-2
Valghåndbok: Kap 12.1 og Kap. 12-2