Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Prosedyrebeskrivelse:


Vurdering av stemmekretsinndeling og valglokaler

Prosedyrebeskrivelse

 

Stemmekretsinndeling

I forbindelse med planlegging av valget i en kommune bør kommunen først vurdere om stemmekretsinndelingen er hensiktsmessig. Kommunens inndeling i stemmekretser bør vurderes for å sikre god balanse mellom:

 • Tilgjengelighet for velgeren 
 • Effektiv valggjennomføring for valgmyndigheten

Vurderingen knyttet til tilgjengelighet bør ta utgangspunkt i forhold som:

 • Geografisk størrelse
 • Offentlig transport
 • Antall stemmeberettigede
 • Egnede valglokaler

Vurderingen knyttet til effektiv valggjennomføring bør ta utgangspunkt i:

 • Egnede valglokaler for organisering av logistikk
 • Antall stemmeberettigede
 • Transport til valgstyret
 • Tilgang på internett og strøm
 • Andre lokale forhold

Endringer i stemmekretsinndeling

Ved endringer i kretsinndeling skal det fremmes sak til kommunestyret eller valgstyret, dersom dette er delegert. Saken bør beskrive den helhetlige organisering av valgkretsen med forslag til ny stemmekretsinndeling.

Ved vedtak om ny kretsinndeling skal kommunen melde inn endringer til Kartverket ved Folkeregistermyndigheten innen 31. mars i valgåret. 

Valglov: §9-3
Valghåndbok: Kap 12.4.1

Valglokalers egnethet

Hver stemmekrets i en kommune må ha ett valglokale. Valglokalene skal være innrettet slik at de er tilgjengelige for alle velgere, se diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. I tillegg må valgansvarlig i kommunen sjekke at alle valglokaler har tilgang til nødvendig infrastruktur i form av strøm, vann, vei, parkering og internett om nødvendig. Valgansvarlig må ved behov kontakte eier av valglokaler for å få på plass en leieavtale.


Valglov: §8-3 og §9-3
Valgforskrift: §26 og §30
Valghåndbok: Kap 10.3 og 12.4