Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Temabeskrivelse:

Valgprofil, logo og informasjonsmateriell

 

Visuell profil

Den visuelle profilen kan brukes av kommunene og fylkeskommunene til offentlig informasjon om valget. Profilen vektlegger kommunikasjon til alle. Den er forenklet i form og stil for å nå en bred målgruppe, samtidig som den bygger på et uttrykk som reflekterer troverdighet, høytidelighet og tidløshet. I profilhåndboken finner du informasjon om fargepalett, skrifttype, bruk av ulike profilelementer osv. Den visuelle profilen for valg ble utarbeidet gjennom Statens Designkonkurranse i 2008.

 

Valglogo

Den offisielle valglogoen er en del av profilen. Valglogoen skal kun brukes til offentlig informasjon om valget. Logoen kan bare benyttes av staten, kommunene og fylkeskommunene. Valglogoen skal ikke brukes kommersielt. Les regler for bruk av valglogoen og last den ned i ulike grafiske filformater

 

Kommunikasjonstiltak for valget 2019

Valgdirektoratet, kommunene og fylkeskommunene har informasjonsansvar ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.


 Kommunene og fylkeskommunene er i henhold til regelverket pålagt å kunngjøre lokalt om:

 • Overskriftene på godkjente valglister og opplysninger om hvor de er lagt ut, jf. valgloven § 6-7.

  Kommunene skal kunngjøre lokalt om:
 • Tid og sted for utlegging av manntallet til offentlig ettersyn og opplysning om adgangen til og fremgangsmåten for å kreve feil rettet, jf. valgloven § 2-6 (2).
 • Tid og sted for forhåndsstemmegivningen, jf. valgforskriften § 24.
 • Søknadsfristen for eldre og uføre som ønsker å stemme der de oppholder seg (ambulerende stemmemottak), jf. valgloven § 8-3 (6)

  Kommunene og fylkeskommunene oppfordres også til å informere via sine internettsider og gjerne lenke til aktuell informasjon på www.valg.no.

  Valgdirektoratet søker å oppnå økt kunnskap om valget blant velgerne, og skal sørge for tilstrekkelig og tilgjengelig informasjon om
 • hvem som har stemmerett
 • hvor og når man kan stemme, og
 • hvordan man stemmer

 

Valgdirektoratets informasjonstiltak:


Kunngjøringer/annonser:
Valgdirektoratets kunngjøringer skjer i aviser som er godkjente for statsannonsering, jf. statens annonseregelverk. Direktoratet skal kunngjøre om:

 1. Fristen for å levere inn listeforslag (kunngjøres i uke 7)
 2. Om tidligstemming fra 1. juli (kunngjøres i uke 26)
 3. Ordinær forhåndsstemming fra 10. august (kunngjøres i uke 32)
 4. Regler for stemmegivning på valgdagen 9. september (kunngjøres i uke 36)

  Valgkort sendes alle stemmeberettigede innenriks. Valgkortet er en del av en informasjonsfolder, og kan rives av i en perforering når velger tar det med til valglokalet. Valgkortet vil være førstesiden av folderen, og vil ha det samme offisielle preget som valgkortene har hatt ved tidligere valg. Velgerne vil kunne se at dette er valgkort og valginformasjon. Utenom forskriftsfastsatt informasjon på forsiden av valgkortet, vil trykksaken inneholde informasjon om når, hvor og hvordan stemmegivningen foregår. Det blir dessuten henvist til hvor velger kan finne mer informasjon. Valgkortet skal være fremme hos velgerne innen 10. august.

  Informasjonsbrosjyre om hvem som har stemmerett ved valget, når, hvor og hvordan man stemmer. Brosjyren blir produsert på bokmål, nynorsk, nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og ti fremmedspråk. Hvilke ti fremmedspråk fastsettes i oktober/november 2018.

  Distribusjon av disse brosjyreversjonene skjer i juni. Brosjyrene vil også være tilgjengelig på www.valg.no.

  Husstandene i kommunene i forvaltningsområdet for samiske språk vil motta brosjyren på samisk i uke 31-32.

  Valgportalen: valg.no
  Portalen er ment å være et sted hvor man kan finne all informasjon fra Valgdirektoratet vedrørende valg. Her finner man bl.a. informasjon og veiledning om når, hvor og hvordan man stemmer, både i Norge og utenriks. Brosjyrer og informasjonsfilm vil være tilgjengelig her.

  Mobiltilpasset nettside: valglokaler.no
  Den mobiltilpassede nettsiden valglokaler.no er klar ca. 1. august i valgåret. Der kan velgerne søke opp valglokaler og få kartfunksjon. Også kort faktainformasjon om valget vil finnes her.

  Data om valglokalenes adresser og kartkoordinater hentes fra grunnlagsdataene som kommunene har lagt inn i valgadministrasjonssystemet EVA. 

  Valgresultat.no
  På valgdagen fra kl. 21 vil prognoser og valgresultater bli presentert på dette nettstedet.

  Informasjonskampanje på nett
  I august vil direktoratet gjennomføre en informasjonskampanje på ulike nettsteder. Der vil det bli gitt kort faktainformasjon om valget (for eksempel når man kan forhåndsstemme og dato for valgdagen), og det henvises til hvor man kan finne ytterligere informasjon. 

  Sosiale medier
  Valgdirektoratet har kontoer på
 • Facebook: www.facebook.com/valginorge
 • Twitter: valgiNorge

  Oppfordring til videregående skoler om å informere om valget på sine læringsplattformer. I begynnelsen av august sender direktoratet ut en e-post til landets videregående skoler der de blir bedt om å informere skolens elever om valget.

  Tilskudd til informasjonstiltak
  Valgdirektoratet administrerer tilskuddsordningen for informasjonstiltak. Denne kunngjøres når statsbudsjettet for valgåret foreligger i oktober, med søknadsfrist medio november. Bevilgningen for 2019 er ikke klar. I 2017 var den på 5,2 millioner kroner.


  Informasjon til velgere utenriks
  Velgere utenriks finner informasjon om hvor og hvordan de stemmer på www.valg.no.

  Utenriksstasjonene som er bemyndiget til å ta imot stemmer, vil bli oppfordret til å informere på sine nettsider.

  ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) vil også bli oppfordret til å informere på sin nettside.

  Kommunene er en viktig kilde til informasjon for velgere i utlandet. Kommunene oppfordres derfor til å henvise til www.valg.no for informasjon om hvor og hvordan man stemmer fra utlandet.
 
 
Valgrutiner
Ingen rutinebeskrivelser.
Rollebeskrivelser
Ingen roller.
Dokumenter
Ingen dokumenter.
Definisjoner
 
 
Brukerveiledning EVA
Ingen brukerveiledninger.
Regelverk
Ingen regelverk.
Viktig informasjon
Ingen viktig informasjon.
Kildekode