Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Temabeskrivelse:

Andre valgforberedelser

På denne siden finner du valgrutiner, brukerveiledning for EVA, rollebeskrivelser, regelverk, dokumenter og viktig informasjon som er knyttet til temaet "Andre valgforberedelser" samlet på ett sted.

Under "Andre valgforberedelser" finner du forhold i forberedelsesfasen som ikke naturlig hører til noen av de andre valgtemaene. Her finner du blant annet informasjon om tilrettelegging i valglokalet, hvordan bestille, sikre og oppbevare valgmateriell, samt hvordan organisere valgmateriell.

Elektronisk ID

Valgmedarbeidere i kommuner og fylkeskommuner som skal bruke EVA Admin eller EVA Skanning, må ha elektronisk ID (e-ID) for å logge seg på systemet. Kommunene og fylkeskommunene står fritt til å velge elektronisk ID som dekkes av ID-porten:

Min ID.JPG


Buypasskort for Skanning

Kommuner/fylkeskommuner som skal skanne stemmesedler, må ha minst to brukere med Buypass smartkort for å kunne signere opptellingsresultatene fra skanningen.
Buypasskort med valglogo bestilles direkte fra Buypass. En forutsetning for å få utlevert Buypasskort til signering av opptellingsresultater er at brukeren er registrert som valgansvarlig i EVA.
Buypasskort må hentes på posten av den enkelte bestiller.

Buypasskort som e-ID

Kommuner og fylkeskommuner står fritt til å bestille buypasskort som e-ID til bruk mot Id-porten, men det er ikke et krav.