Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Temabeskrivelse:

Grunnlagsdata

På denne siden finner du valgrutiner, brukerveiledning for EVA, rollebeskrivelser, regelverk, dokumenter og viktig informasjon som er knyttet til temaet "Grunnlagsdata" samlet på ett sted.

Merk: Valgrutiner for forberedelsesfasen er like for en kommune med elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen som for en kommune med papirmanntall. For å se en oversikt over valgrutinene for forberedelsesfasen, klikk her.

Grunnlagsdata er opplysninger som legges inn i EVA Admin av hver enkelt kommune og fylkeskommune. Dette er data om blant annet stemmesteder, åpningstider, opptellingsmåter og krav til listeforslag. Både stemmesedler og valgkort benytter grunnlagsdata i EVA Admin ved utforming for produksjon.

Det er også i grunnlagsdataene at kommunene krysser av for at de skal benytte elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen.

 
 
Valgrutiner
Ingen rutinebeskrivelser.
Rollebeskrivelser
Dokumenter
Ingen dokumenter.
Definisjoner