Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Temabeskrivelse:

Planlegging for valg

På denne siden finner du valgrutiner, brukerveiledning for EVA, rollebeskrivelser, regelverk, dokumenter og viktig informasjon som er knyttet til temaet "Planlegging" samlet på ett sted.

Planlegging av valget må starte tidlig og dekke alle forhold som må på plass i forbindelse med valggjennomføringen. Det første som må besluttes er budsjettet. Det behandles på høsten før et valgår. For at man skal kunne sette opp et budsjett, må mye av tankearbeidet og beslutninger om valggjennomføring være avklart, hvilket vil si at man bør ha en grovplan klar for valget.

Kommuner som skal benytte elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen må også vurdere behovet for å sette av ekstra midler i budsjettet til pc'er i valglokalene på valgdagen og forbedring av nettkapasiteten i valglokalene. Det er også viktig å ha en god backup-løsning dersom nettilgangen forsvinner på valgdagen.

Etter budsjettarbeidet er det naturlig å videreutvikle planen som legges til grunn for budsjettet, samt detaljere denne i nødvendig grad slik at medarbeidere kan iverksette tiltak på bakgrunn av planen. Når planen er klar er det viktig å gjennomføre systematisk og periodisk risikovurdering for å avklare trusler, svakheter og mulige konsekvenser knyttet til planen for valggjennomføring. Det bør også gjøres en risikoanalyse når det gjelder bruk av elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen. Avslutningsvis i planleggingsfasen er det viktig å få på plass en plan for opplæring i organisasjonen, slik at en sikrer god kompetanse og høy kvalitet i valggjennomføringen.