Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Temabeskrivelse:

Saksbehandling for valg

På denne siden finner du valgrutiner, brukerveiledning for EVA, rollebeskrivelser, regelverk, dokumenter og viktig informasjon som er knyttet til temaet "Saksbehandling" samlet på ett sted.

Saksbehandling i forbindelse med valggjennomføring dekker de valgfaglige vurderinger som enhver kommune/fylkeskommune må gjennomføre, samt de formaliteter som må ivaretas i forbindelse med valget. I likhet med planlegging må også saksbehandling starte tidlig i forbindelse med valget.

Under saksbehandlingen må kommunen blant annet ta stilling til stemmekretsinndeling, opptellingsmåte og om det skal gjennomføres en- eller todagers valg.

Av formalia som må saksbehandles er valg av valgstyre, valg av stemmestyrer, oppnevning av forhåndsstemmemottakere, fastsetting av lokalt styrte frister og delegering av myndighet.

Kommuner som benytter elektronisk avkryssing i manntall må i tillegg ivareta noen andre forhold. Kommunene må sørge for stabil nettilgang i alle valglokaler på valgdagen, tilstrekkelig antall PCer i valglokalene mv. Se for øvrig brev til valgstyrene under "Viktig informasjon" om elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen.