Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Temabeskrivelse:

Endelig opptelling

På denne siden finner du valgrutiner, brukerveiledning for EVA, rollebeskrivelser, regelverk, dokumenter og viktig informasjon som er knyttet til temaet "Endelig opptelling" samlet på ett sted.

Etter at alle kurante stemmesedler har vært igjennom den foreløpige opptellingen, skal valgstyret foreta endelig opptelling. Ved denne opptellingen tar valgstyret stilling til om stemmesedler som tidligere har vært lagt til side som tvilsomme, skal godkjennes eller forkastes. Alle stemmesedlene telles på nytt.

Opptellingen deles inn i 5 kategorier stemmegivninger som telles hver for seg gjennomgående:

  • Forhåndsstemmegivninger - ordinære
  • Sent innkomne forhåndsstemmer/ lagt til side
  • Valgtingsstemmer - ordinære
  • Stemmer i særskilt omslag
  • Beredskapsstemmer

Ved kommunestyrevalg er det valgstyret som registrerer rettinger velgerne har gjort på stemmesedlene. Valgstyrets endelige opptelling ved stortingsvalg og fylkestingsvalg består i å telle alle stemmesedler og vurdere om stemmer skal forkastes eller ikke. Deretter sendes stemmesedlene til fylkesvalgstyret som har ansvaret for å foreta valgoppgjøret.

Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg skal fylkesvalgstyrene i forbindelse med valgoppgjøret registrere rettinger på stemmesedlene. Listenes stemmetall finnes ved å telle hvor mange 


 
     
Viktig informasjon
Ingen viktig informasjon.
Kildekode