Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Temabeskrivelse:

Prøving

På denne siden finner du valgrutiner, brukerveiledning for EVA, rollebeskrivelser, regelverk, dokumenter og viktig informasjon som er knyttet til temaet "Prøving av stemmer" samlet på ett sted.

Prøving av forhåndsstemmer vil si å godkjenne eller forkaste stemmegivninger. Alle forhåndsstemmegivninger mottatt i konvolutt må prøves før de kan endelig godkjennes og telles.

Prøving av valgtingsstemmer vil si å godkjenne eller forkaste stemmegivninger. Ved valgting er det beredskapsstemmer og stemmer i særskilt omslag som må prøves.

Beredskapstemmer er valgtingstemmer som er mottatt dersom EVA er utilgjengelig. 
Særskilt omslag er valgtingsstemmer mottatt fra velger hvor det er spesielle forhold som gjør at velgeren ikke kan avgi stemme etter normal prosedyre. Dette kan blant annet være at velgeren ikke finnes i manntallet, eller at velgeren har avgitt godkjent stemmegivning tidligere.