Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Temabeskrivelse:

Informasjon til velgerne

Valgdirektoratet, kommunene og fylkeskommunene har informasjonsansvar ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Det er viktig at velgerne får den informasjonen de trenger for å kunne avgi sin stemme. Valgdirektoratets kommunikasjon skal bidra til frie, direkte og hemmelige valg med høy tillit i befolkningen.


Valgdirektoratet ønsker å oppnå økt kunnskap om valget blant velgerne, og skal sørge for tilstrekkelig og tilgjengelig informasjon om

 • hvem som har stemmerett
 • hvor og når man kan stemme, og
 • hvordan man stemmer

Her er en oversikt over kommunikasjonstiltak rettet mot velgerne ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Kunngjøringer/annonnser:

Valgdirektoratets kunngjøringer skjer i aviser som er godkjente for statsannonsering, jf. statens annonseregelverk. Direktoratet skal kunngjøre om:

  • Fristen for å levere inn listeforslag (kunngjøres i uke 7)
  • Om tidligstemming fra 1. juli (kunngjøres i uke 26)
  • Ordinær forhåndsstemming fra 10. august (kunngjøres i uke 32)
  • Regler for stemmegivning på valgdagen 9. september (kunngjøres i uke 36)

Valgkort 

Valgkortet sendes alle stemmeberettigede innenriks. På den ene siden av valgkortet står den forskriftsfastsatte informasjonen, og har det samme offisielle preget som valgkortene har hatt ved tidligere valg. Velgerne vil kunne se at dette er valgkort og valginformasjon. På baksiden av valgkortet står informasjon om når, hvor og hvordan stemmegivningen foregår. Det blir dessuten henvist til hvor velger kan finne mer informasjon. Valgkortet skal være fremme hos velgerne innen 10. august. I år er det også et forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort. Dette får velgere i de kommuner som deltar i forsøket og som ikke har reservert seg mot elektronisk post.

Informasjonsbrosjyre

Brosjyren inneholder informasjon om hvem som har stemmerett ved valget, når, hvor og hvordan man stemmer. Brosjyren blir produsert på bokmål, nynorsk, nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og ti fremmedspråk. Brosjyrene kan bestilles av Valgdirektoratet på eget skjema som sendes ut i mai. Distribusjon skjer i juni. Brosjyrene er også tilgjengelig på valg.no i løpet av juni.

Husstandene i kommunene i forvaltningsområdet for samiske språk vil motta brosjyren på samisk i uke 31-32.


Nettsider

På valg.no skal man kunne finne all informasjon fra Valgdirektoratet vedrørende valg. Det skal særlig være enkelt å finne informasjon og veiledning om når, hvor og hvordan man stemmer, både i Norge og utenriks. Brosjyrer og informasjonsfilm vil være tilgjengelig her.

Nettsiden valglokaler.no er klar ca. 1. august i valgåret. Der kan velgerne søke opp valglokaler og få kartfunksjon. Også kort faktainformasjon om valget vil finnes her.

Data om valglokalenes adresser og kartkoordinater hentes fra grunnlagsdataene som kommunene har lagt inn i valgadministrasjonssystemet EVA. 

På valgdagen fra kl. 21 vil prognoser og valgresultater bli presentert på dette nettstedet.

SMS til alle stemmeberettigede

Valgdirektoratet skal sende SMS med påminnelse om valget til alle stemmeberettigede ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019. I tillegg skal vi sende ut et brev med oppfordring om å benytte stemmeretten til stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn. SMS blir sendt ut i september i forkant av valget.

Informasjonskampanje

I august publiseres en informasjonskampanje på ulike nettsteder, nettaviser og sosiale medier. Kampanjen blir også vist utendørs i flere byer. Budskapet i kampanjen er hvem som kan stemme, når, hvor og hvordan. I tillegg henvises velgerne til hvor de finner mer informasjon.

 

Sosiale medier

Valgdirektoratet publiserer informasjon i sine kanaler på sosiale medier. Det er kun infomrajson og ingen besvarelser på Twitter, mens på Facebook er det åpnet for dialog.

Facebook: www.facebook.com/valginorge

Twitter: valgiNorge


Informasjon via skoler

 I begynnelsen av august sender direktoratet ut en e-post til landets videregående skoler der de blir bedt om å informere skolens elever om valget,


Tilskudd til informasjonstiltak

Valgdirektoratet administrerer tilskuddsordningen for informasjonstiltak. I 2019 ble 5, 2 millioner kroner delt ut til 12 søkere. Oversikt over hvilke tiltak som fikk støtte finner du her.

Informasjon til velgere utenriks

Velgere utenriks finner informasjon om hvor og hvordan de stemmer på www.valg.no.Utenriksstasjonene blir oppfordret til å informere på sine nettsider.
ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) vil også bli oppfordret til å informere på sin nettside.

Kommunene er en viktig kilde til informasjon for velgere i utlandet. Kommunene oppfordres derfor til å henvise til www.valg.no for informasjon om hvor og hvordan man stemmer fra utlandet. Kommunene og fylkeskommunene oppfordres også til å informere via sine internettsider og gjerne lenke til aktuell informasjon på www.valg.no.

 

Visuell profil

Den visuelle valgprofilen kan brukes av kommunene og fylkeskommunene til offentlig informasjon om valget. Profilen vektlegger kommunikasjon til alle. Den er forenklet i form og stil for å nå en bred målgruppe, samtidig som den bygger på et uttrykk som reflekterer troverdighet, høytidelighet og tidløshet. I profilhåndboken finner du informasjon om fargepalett, skrifttype, bruk av ulike profilelementer osv. Den visuelle profilen for valg ble utarbeidet gjennom Statens Designkonkurranse i 2008.


Valglogo

Den offisielle valglogoen er en del av profilen. Valglogoen skal kun brukes til offentlig informasjon om valget. Logoen kan bare benyttes av staten, kommunene og fylkeskommunene. Valglogoen skal ikke brukes kommersielt. Les regler for bruk av valglogoen og last den ned i ulike grafiske filformater

 
 
Valgrutiner
Ingen rutinebeskrivelser.
Rollebeskrivelser
Ingen roller.
Dokumenter
Ingen dokumenter.
Definisjoner
 
 
Brukerveiledning EVA
Ingen brukerveiledninger.
Regelverk
Ingen regelverk.
Viktig informasjon
Ingen viktig informasjon.
Kildekode