Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Temabeskrivelse:

Skanning av stemmesedler

 

Hvem kan skanne stemmesedler?

Alle kommuner og fylkeskommuner kan benytte skanningløsningen EVA Skanning. Som for EVA Admin, tilgjengeliggjør Valgdirektoratet programpakken EVA Skanning gratis til alle landets kommuner og fylkeskommuner. Selv om programpakken i seg selv er gratis, må kommunene selv dekke alle kostnader med å ta systemet i bruk, noe som kan inkludere alt fra lisens databaseserver, maskinvare, dokumentskannere, teknisk support fra leverandører, opplæring av valgmedarbeidere m.v. Kommunene bør derfor gjøre en grundig kost/nytte-vurdering. For mange kommuner kan det være aktuelt å gå sammen om å etablere skannsentre, eventuelt også sammen med fylkeskommunen.

 

Hva består EVA Skanning av?

Løsningen EVA Skanning består i hovedsak av tre deler som installeres på datamaskinene som skal brukes. Applikasjonene kan kjøres på en og samme datamaskin eller hver for seg på dedikerte maskiner, avhengig av kommunens størrelse og behov. Applikasjonene er:

  • EVA Jobbstyring er knyttet sammen med valgadministrasjonssystemet EVA Admin, og benyttes til å definere opp hva som skal telles når, samt holde oversikt underveis
  • EVA Skann benyttes når stemmesedlene skal leses inn med skanneren og fortolkes maskinelt
  • EVA Verifiser er et verktøy dedikert til effektiv korreksjon og endring av tvetydige eller uforståelige stemmesedler.

Databasen installeres på en egen dedikert databasetjener eller på samme maskin som programmene (såkalt liten utgave).

Når opptellingen er gjennomført lokalt, overføres valgresultatet fra EVA Skanning til EVA Admin for videre resultatrapportering på lokalt og nasjonalt nivå.

 

Kjøp av skanningtjenester

Valgdirektoratet anbefaler kommuner og fylkeskommuner som ønsker å skanne om å gjøre avrop på rammeavtale for skanningtjenester hos leverandører som Valgdirektoratet har inngått avtale med. Leverandørene har spesialistkompetanse både på skanning og tekniske løsninger for bruk i valgsammenheng. Leverandørene som Valgdirektoratet har inngått rammeavtale med er Evry, Idox og Indra. Dersom du ønsker å få tilsendt rammeavtalene med alle vedlegg, send en e-post til hjelp@valg.no.

Dersom kommuner/fylkeskommuner opplever at en eller flere av ovennevnte leverandører tar direkte kontakt med dem for å etablere eller videreføre relasjoner, er det viktig å huske at en ikke kan forplikte seg for tidlig. For å sikre likeverdige konkurransevilkår må alle tre leverandører få mulighet til å levere tilbud etter at kommunen/fylkeskommunen har gjort et enkelt avrop på rammeavtalen. Ved inngåelse av avtale vil en av følgende standardavtaler gjelde, ut i fra behov: SSA-K, SSA-O og SSA-B. Les mer om standardavtalene her.

Det er mulig å installere og drifte en EVA Skanning installasjon selv, men vær oppmerksom på at det kreves en del teknisk fagkompetanse på både skanning og skanningtekniske spørsmål, i tillegg til kompetanse på databaseinstallasjon og drift.

 

Viktige datoer

Det er åpnet for å gjøre avrop på rammeavtalen for skannere og skanningtjenester. For å bli tatt videre til avropsskjema og foreta avrop, trykk her.

Siste frist for å ha kontrakt signert med leverandør er 1. april i valgåret. Avropet må gjennomføres tidlig nok til at denne fristen overholdes. Etter dette kan ikke Valgdirektoratet garantere at leverandørene har kapasitet til å inngi tilbud til kommunen/fylkeskommunen på skanning av stemmesedler med EVA Skanning. Svarfrist til leverandørene må settes minst 14 arbeidsdager etter at avropet gjøres.

Opplæring i skanning inngår i opplæringsmodul 2, som gjennomføres i uke 19 og 20 for kommunene, og uke 20 for fylkeskommunene.

Endelig installasjon bør gjøres først når kommunen har mottatt sitt endelige stemmeseddeltrykk, men i god tid før valgdagen.

Valgdirektoratet vil gjennomføre prøvevalg for alle som skal skanne, dato som er satt er 21.august for kommunen og 22. august for fylkeskommunene  

Teknisk veileder for EVA Skanning og fysisk sikring av lokaler og IKT utstyr

Valgdirektoratet har utarbeidet tekniske veiledere som inneholder brukervilkårene, tekniske utstyrskrav og anbefalte sikkerhetstiltak for EVA Skanning til bruk ved kommunenes og fylkeskommunenes valggjennomføring. Den tekniske veilederen retter seg mot IKT-personell i kommunene og fylkeskommunene for å sikre at applikasjonen benyttes på best mulig måte. Ved bruk av tredjepartsleverandører til støtte for EVA Skanning gjelder vilkårene i rammeavtalen.

Vi anbefaler kommuner og fylkeskommuner om å sette seg godt inn i veilederne for skanning dersom de ønsker å benytte programvaren EVA Skanning.

Veiledere for valggjennomføring

 

Liten eller stor installasjon

 Kommunene og fylkeskommunene må sørge for at programvarepakken EVA Skanning blir installert og satt opp lokalt på datamaskiner dedikert til skanningarbeidet. Man kan velge mellom «Liten installasjon» og «Stor installasjon» av EVA Skanning. «Liten installasjon» betyr at all programvare, inkludert database, installeres på én og samme PC. Med «Liten installasjon» har man bare har én PC å jobbe på, det vil si at oppgaver som utføres i EVA Jobbstyring, EVA skann og EVA verifiser må gjøres på én og samme PC og man vil bare ha én dokumentskanner tilkoblet.

«Stor installasjon» er for alle som ønsker å benytte to eller flere PCer til å utføre oppgavene i EVA Skanning. «Stor installasjon» tilpasses det individuelle behovet til hver enkelt kommune eller fylke.

Tilgang til programvaren via distribusjonssiden

Programvaren vil bli gjort tilgjengelig på en distribusjonssiden for EVA Skanning. Her finner du programvare, teknisk dokumentasjon, installasjonsveiledning og valgkonfigurasjon. Programvarepakken EVA Skanning blir tilgjengeliggjort for leverandørene, kommunene og fylkeskommunene i god tid før opplæring og installasjon tar til.

I henhold til vedlikeholdsplanen for programvareoppdatering vil det komme nye versjoner av programvaren på angitte tidspunkter. Velger du å installere EVA Skanning før siste planlagte release, må du påberegne å installere programvaren på nytt. 

 Programoppdateringer

 

​Tidspunkt
​Hva kan forventes?

01.04.2019

Foreløpig versjon av EVA Skanning

15.06.2019

Endelig versjon med oppdatert EML

 

 
     
Brukerveiledning EVA
Ingen brukerveiledninger.
Viktig informasjon
18. februar 19
Forskrift om manuell telling vedtatt
Kildekode