Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Temabeskrivelse:

Fylkeskommunens endelige opptelling

På denne siden finner du valgrutiner, brukerveiledning for EVA, rollebeskrivelser, regelverk, dokumenter og viktig informasjon som er knyttet til temaet "Fylkeskommunens endelige opptelling" samlet på ett sted.

Etter at valgstyret i kommunen har gjennomført både en foreløpig og endelig opptelling av stemmene, gjør fylkesvalgstyret også en telling av stemmene. Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg er det fylkesvalgstyret som registrerer endringer velgerne har gjort på stemmesedlene.

Opptellingen deles inn i 5 kategorier stemmegivninger som telles hver for seg gjennomgående:

  • Forhåndsstemmegivninger - ordinære
  • Sent innkomne forhåndsstemmer/ lagt til side
  • Valgtingsstemmer - ordinære
  • Stemmer i særskilt omslag
  • Fremmedstemmer/Beredskapsstemmer