Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Temabeskrivelse:

Behandling av forkastelser

På denne siden finner du valgrutiner, brukerveiledning for EVA, rollebeskrivelser, regelverk, dokumenter og viktig informasjon som er knyttet til temaet "Behandling av forkastelser" samlet på ett sted.

Både valgstyret i kommunen og fylkesvalgstyret i fylkeskommunen behandler forkastelser. Behandling av forkastelser skjer etter at valgstyret har foretatt sin endelige opptelling, og fylkesvalgstyret har foretatt sin endelige opptelling/kontrolltelling.

Ved behandling av forkastelser, mottar valgstyret og fylkesvalgstyret foreslåtte forkastede stemmesedler. De foreslått forkastede stemmesedlene skal prøves før de endelig forkastes eller godkjennes. Det gjøres ved å gjennomgå stemmeseddel for stemmeseddel for alle tellekategorier listet under:

  • Forhåndsstemmegivninger – ordinære

  • Sent innkomne forhåndsstemmer/ lagt til side

  • Valgtingsstemmer – ordinære

  • Stemmer i særskilt omslag

  • Fremmedstemmer/Beredskapstemmer

Merk: Kommuner som har elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen, har ikke tellekategorien «Fremmedstemmer». De har istedet tellekategorien «Beredskapsstemmer».

Etter prøvingen skal de godkjente og de forkastede stemmesedlene registreres i EVA. De godkjente stemmesedlene skal registres med eventuelle rettelser og tildeles rett parti, og de forkastede stemmesedlene skal registreres med årsak til forkastelse.