Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Temabeskrivelse:

Mottak

På denne siden finner du valgrutiner, brukerveiledning for EVA, rollebeskrivelser, regelverk, dokumenter og viktig informasjon som er knyttet til temaet "Mottak" samlet på ett sted.

Kommuner

Etter at stemmestyret har gjennomført telling av urneinnhold og eventuelt foreløpig opptelling, sendes valgmateriellet til mottaket hos valgstyret i kommunen.

I mottaket skal man gå gjennom møtebok fra stemmestyret og sjekke at møteboken er riktig og oppfyller krav til formular. Mottaksansvarlig skal godkjenne mottaket og skrive ut kvittering til valgenhet som leverer valgmateriellet fra seg. Ved alle valg skal det ved overlevering av valgmateriell fra stemmestyret skrives en kvittering for hva som er overlevert, hvem som overleverte og hvem som mottok materiellet, samt en angivelse av tid og sted for når overleveringen fant sted. Kvitteringen skal minimum inneholde opplysninger om avlevering av stemmestyrets møtebok, avkryssingsmanntallet (for kommuner med papirmanntall), antall urner, antall enheter inneholdende stemmesedler i forseglet emballasje og stempel for stempling av stemmesedler.

For stemmestyrer som har ført møtebok på papir, må man i mottaket føre inn resultat fra møtebok i EVA.

Fylkeskommuner

Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg skal det ved overlevering av valgmateriell fra valgstyret til fylkesvalgstyret skrives en kvittering for hva som er overlevert, hvem som overleverte og hvem som mottok materiellet, samt en angivelse av tid og sted for når overleveringen fant sted. Kvitteringen skal minimum inneholde opplysninger om avlevering av valgstyrets møtebok og antall enheter inneholdende stemmesedler i forseglet emballasje.

 
 
Dokumenter
Ingen dokumenter.
Definisjoner