Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Temabeskrivelse:

Valgoppgjør

På denne siden finner du valgrutiner, brukerveiledning for EVA, rollebeskrivelser, regelverk, dokumenter og viktig informasjon som er knyttet til temaet "Valgoppgjør" samlet på ett sted.

Valgstyret finner først ut hvor mange representanter partiet eller gruppen får i kommunestyret eller fylkestinget. Deretter teller valgstyret opp personstemmene for å finne ut hvilke kandidater som blir valgt. Hvor mange representanter det skal være i kommunestyret - altså hvor mange som skal velges - fastsettes av kommunestyret selv. Antallet fastsettes innenfor rammer gitt i kommuneloven og står i forhold til antall innbyggere i kommunen. Det samme gjelder for fylkestinget. Det er valgstyret som foretar valgoppgjør ved kommunestyrevalget. Ved fylkestingsvalget er det fylkesvalgstyret som foretar valgoppgjøret.

Valgoppgjøret skjer i to omganger: Først avgjøres hvor mange representantplasser det enkelte parti eller gruppe skal ha i kommunestyret eller fylkestinget (mandatfordelingen). Oppgjøret er basert på såkalt forholdsvalg. Dette innebærer at representantene som skal velges, blir fordelt forholdsmessig mellom partiene/gruppene etter hvor mange stemmer de fikk ved valget. Deretter avgjøres det hvilke av kandidatene fra partiet/gruppen som skal ha disse plassene (kandidatkåringen).