Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Brukerveiledning:


​Introduksjon til EVA Skanning

 

EVA Skanning benyttes for å gjøre maskinell opptelling av stemmesedler. Systemet består av tre enkeltapplikasjoner som installeres samlet på hver datamaskin som skal brukes.

 

 

EVA Jobbstyring

EVA Jobbstyring 256.pngEVA Jobbstyring er knyttet sammen med valgadministrasjonssystemet EVA Admin, og benyttes til å definere opp hva som skal telles når, holde oversikt underveis i opptellingsprosessen og overføre resultater til EVA Admin. 

Følgende hovedfunksjoner fins i EVA Jobbstyring

  • Starte og fullføre tellinger
  • Avklare eventuelle duplikater 
  • Overvåke fremdriften i skanning og verifisering 
  • Overføre telleresultater til EVA Admin

 

 

EVA Skann

EVA Skann 256.pngEVA Skann benyttes når stemmesedlene skal leses inn med skanneren og fortolkes maskinelt. 

 

EVA Verifiser

EVA Verifiser 256.pngEVA Verifiser er et verktøy dedikert til effektiv korreksjon og endring av tvetydige eller uforståelige stemmesedler. Verifiseringsprosessen er tilpasset det valget som er under opptelling og reglene for behandling er tilpasset det geografiske nivået som gjør tellingen. 


 
 
Valgrutiner
Ingen rutinebeskrivelser.
Rollebeskrivelser
Definisjoner