Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Brukerveiledning:


Brukere og roller i EVA Skanning

Tildeling av roller brukt i EVA Skanning skjer som for andre roller i EVA Admin, det vil si under menypunktet "Administrer brukere".

Roller

Følgende roller brukes i EVA Skanning:

  • Skanning
  • Valgansvarlig kommune
  • Valgansvarlig fylkeskommune
  • Valgansvarlig Oslo (kun for Oslo)

Rolleoppsettet er veldig enkelt for EVA Skanning. Valgansvarlig har naturlig nok alle tilganger, mens rollen Skanning kan gjøre alle operasjoner bortsett fra å overføre tellinger til EVA Admin. 

Skannsenter

I et skannsenter, det vil si der hvor flere kommuner og/eller fylket skanner sammen og benytter samme personell til arbeidet, kan man da tildele skanningrollen til personellet som skal bemanne EVA Skann og EVA Verifiser, mens det er valgansvarlig i hver enkelt kommune som må stå for selve overføringen til EVA Admin, og godkjenne tellinger videre i EVA Admin. På den måten kan "hvem som helst" gjøre skanning mens det fortsatt er valgansvarlig for hver enkelt kommune som sitter med hovedansvaret for sine resultater.

Valg av rolle

Hvis man har roller i flere områder, må man i EVA Jobbstyring og EVA Verifiser velge hvilket valg og hvilket område man skal jobbe med etter innlogging. For kommunestyre- og fylkestingsvalg har man automatisk rolle i to valg hvis man feks er valgansvarlig i en kommune, mens i stortingsvalg har man i utgangspunktet bare rolle i ett valg. 

Merk at i EVA Skann velger man aldri rolle, dette for å forenkle EVA Skann mest mulig. Dette betyr at i et skannsenter så kan "alle skanne for alle", for å forenkle og effektivisere skanningen mest mulig.

Eksempel Valgansvarlig i kommune- og fylkestingsvalg:

Valgansvarlig kommune.JPG 

Eksempel Skanning i kommune og fylkestingsvalg:

Roller skanning - kommunestyre.JPG 


Når man teller på fylkesnivå ser det litt annerledes ut. Når man klikker på den lille pilen framfor valget får man fram alle kommunene i det aktuelle fylket.

Det vil si at når en skal telle sedlene som kommer fra kommunene må man velge hvilken kommune man teller. Dette for at en skal kunne konsentrere seg om en enkelt kommune i gangen.

Når en bytter mellom de ulike kommunene bruker man funksjonen "Bytt valg" øverst til høyre i skjermbildet.

Valgansvarlig fylket.JPG 

Valgansvarlig fylket - utslått.JPG 


 

Se også:

Innlogging EVA Skanning

Buypasskort

Jobbstyring EVA Skanning​

 
 
Valgrutiner
Ingen rutinebeskrivelser.
Rollebeskrivelser
Definisjoner