Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Brukerveiledning:


Legg inn grunnlagsdata - Manntall

 

I denne fanen velger kommunen om de ønsker å bruke elektronisk avkryssingsmanntall i stemmelokalene på valgdagen.Kommunene kan velge mellom å bruke elektronisk avkryssingsmanntall (XiM) eller skrive ut avkryssingsmanntall på papir. Kommunene bør ha gjort en grundig kartlegging av lokaler og utstyr ved overgang til elektronisk avkryssingsmanntall.  

Menypunktene og funksjoner i EVA vil endre seg ut fra hvilket alternativ kommunen velger:

Elektronisk avkryssingsmanntall:

 • Det er ikke nødvendig med opptellingskategorien fremmedstemmer
 • Det er ikke nødvendig med roder
 • Det vil være bruk for opptellingskategorien beredskapsstemmer
 • Det vil være egen rolle for registrering av valgtingstemmer
 • Du kan prøve valgtingstemmer samlet
 • Antall manntallskryss vil bli automatisk registrert

Avkryssingsmanntall i papir:

 • Det er ikke behov for opptellingskategorien beredskapsstemmer
 • Kommunen må håndtere fremmedstemmer
 • Det er mulig å dele kretsen inn i roder
 • Stemmestyret teller opp kryss i manntall fra papirmanntallet og dette blir ført inn i EVA
 • Det er bare mulig å avvise valgtingstemmer som skal prøves i EVA, de som godkjennes, godkjennes med et kryss i EVA

 

manntall.JPG