Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Brukerveiledning:


Legg inn grunnlagsdata - styrer

Kommunene og fylkeskommunene må legge inn navn og kontaktinformasjon på valgte medlemmer i styrer. Dette gjelder medlemmene av stemmestyre, valgstyre, og fylkesvalgstyre.

​Et styre er et utvalg som har ansvaret for gjennomføringen av valget på et bestemt nivå.

•Stemmestyret står for gjennomføringen av valgtinget på stemmestedene.
•Valgstyret i kommunen har ansvar for gjennomføring av kommunestyre-, fylkestings-, og stortingsvalg i kommunen.
•Fylkesvalgstyret har ansvar for gjennomføring av fylkestings- og stortingsvalg i en fylkeskommune.

NB: For sametingsvalget skal det ikke legges inn stemmestyre.
 
For å legge inn opplysninger om styrene, åpner man fanen for styre man ønsker å legge inn. Deretter få du opp skjermbildet hvor man kan opprette medlemmer. Hvis det allerede er personer som er opprettet til et styre, vil man også ha mulighet til å fjerne personen fra styret. Klikk på opprett medlem og du vil få frem skjermbildet nedenfor.

 Opprett medlem.JPG

 Opprett medlem

Skriv inn fødselsnummer/fødselsdato eller navn og søk i manntall. Dersom personen ikke finnes i manntallet, kan du fylle inn fornavn og etternavn.

Velg "ansvarsområde", markert med rød stjerne. Man har følgende valg av ansvarsområder:

•Leder
•Nestleder
•Medlem
•Varamedlem
•Styres sekretær

 Merk: Det er viktig å gi hver person rett ansvarsområde. Dette er opplysninger som overføres til møtebøkene. Klikk legg til for å opprette medlem.


Man kan endre rekkefølgen på medlemmene av styrene ved å klikke på ett medlem, og dra og slippe vedkommende medlem oppover eller nedover i listen. Det er derimot ikke mulig å bytte roller på medlemmer. Dersom man har lagt til feil rolle må man derfor slette og opprette vedkommende på nytt.

2017-03-22_16-51-54.jpg

Dra og slipp medlemmer i styrer for å endre rekkefølge

Det er ikke anledning for listekandidater å være oppnevnt som stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i den kommunen hvor man står på liste (Valglovens §9-3(4)). EVA Admin kontrollerer medlemmer av stemmestyre som legges inn i systemet mot alle listeforslag i vedkommende kommune.