Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Brukerveiledning:


​​​Legg inn grunnlagsdata - Opptellingsmåter

​​Opptellingsmåter

Som valgansvarlig i en kommune må man under menyvalget Legg inn grunnlagsdata velge hvilken måte man skal gjennomføre opptellingen på.
Det er mulig for kommunen å velge om fremmedstemmer skal telles samlet eller kretsvis​, og om ordinære valgtingsstemmer skal telles samlet eller kretsvis.

​Forklari​ng på "Opptellingsmåter":

•Sentralt - samlet: Foreløpig opptelling gjøres hos valgstyret sentralt i kommunen. Alle kretser slås sammen.
•Sentralt - fordelt på krets: Foreløpig opptelling gjøres hos valgstyret sentralt i kommunen, men hver enkelt krets telles separat.
•Lokalt - fordelt på krets: Foreløpig opptelling gjøres i hver enkelt krets (lokalt i valglokalene av stemmestyrene).
•Lokalt - fordelt på krets, flere kretser sammen - samlekretser (tellekretser): Denne opptellingsmåten settes opp som "Lokalt - fordelt på krets". Det må så opprettes tellekretser og det er en egen fane for dette i Legg inn grunnlagsdata. 
 
Endelig opptelling skjer alltid hos valgstyret.


Opptellingsmåter.JPG
Opptellingsmåter - Liste over opptellingsmåter

Merk! Stemmekategoriene du ser i opptellingsmåter er styrt av om kommunen har valgt å benytte papirmanntall eller elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen. For en kommune som har elektronisk manntall vil du ikke se kategorien Fremmedstemmer, men du vil se Beredskapsstemmer.