Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Prosedyrebeskrivelse:


Opplæring

Prosedyrebeskrivelse

 

Generelt

Alle valgmedarbeidere som skal jobbe med planlegging og gjennomføring av valg må ha en god opplæring for å sikre kvalitet i alle deler av valgorganisasjonen. Det er trolig hensiktsmessig å gjennomføre opplæringen rollebasert, hvilket vil si at man tilpasser opplæring til de ulike roller som må fylles under valget. Da vil den enkelte valgmedarbeider kun få opplæring i det som er relevant for seg og fokus/oppmerksomhet blir trolig høyere i gjennomføringen.

Metode

Opplæring bør inneholde aktiv deltakelse og gjennomgang av det faglige innholdet.

Aktiv deltakelse innebærer for eksempel:

Høre

 • Forelesning
 • Erfaringer fra andre

Se

 • Ha et ”minivalglokale”
 • Se gangen i stemmegivningen, rollespill
 • Se stemmesedlene (f.eks. retting av sedler, tvilsomme sedler)

Gjøre

 • Drøfte problemstillinger
 • Føre stemmestyrets møtebok

Gjennomgang av det faglige innholdet:

Lov

 • Presentasjon og eksempler gjennom forelesning

Prosess

 • Gjennomgang av prosessen i valgrutiner

System

 • Presentasjon, systemgjennomgang og øvelser

Roller

Med et rollebasert opplæringskonsept har man behov for å etablere et sett med roller for gjennomføring av valg i kommunen. I valgrutiner finnes en oversikt over funksjonelle roller og systemroller. Funksjonelle roller er roller som kommunen typisk vil opprette, mens systemroller er roller i EVA som gir tilganger til ulike funksjoner og informasjon. Ved opplæring kan det være ulike behov for roller i små og store kommuner. Dette må tilpasses kommunens behov og bemanning. Imidlertid finnes det en oversikt over anbefalte roller i valgrutiner som kan benyttes som et utgangspunkt for etablering av roller i kommunen. Eksempler på roller som kan ha rolletilpasset opplæring er listet under:

Alle:

 • Opplæring som alle skal ha uavhengig av hvilken rolle de har
 • Forhold som taushetsplikt, stemmerett, manntall, valgkort, hvor og når kan en stemme, hemmelig valg, en velger – en stemme (legitimasjon, stempel), retting på stemmeseddelen, universell utforming, åpne lokaler under opptelling

Servicetorg/sentralbord:

 • Opplæring om valgdag, stemmerettsregler, valgkort, manntallsføring, legitimasjon, forhåndsstemmegivning, institusjons- og ambulerende stemmegivning

Stemmemottaker forhåndstemming:

 • Legitimasjon, mottak av forhåndsstemmer, tidligstemmegivning, ambulerende stemmegivning, institusjonsstemmegivning, ordinært, regelverk, bruk av EVA, rutiner for forsegling og oppbevaring av stemmesedler

Vaktmester:

 • Utforming av valglokaler, universell utforming, flaggheising, parkering, skilting, rydding, oppbevaring

Stemmemottaker valgting:

 • Branninstruks, skilting, bemanningsplan, mottak av ordinære, fremmede, beredskaps og særskilte stemmegivninger, stemmegivning i umiddelbar nærhet, valgverter, stenging av valglokalet, føring av stemmestyrets møtebok, evt foreløpig opptelling, pakking og forsendelse av valgmateriell

Tellekorps:

 • Prøving av forhåndsstemmer, valgtingstemmer og stemmesedler, mottak fra stemmestyrene, opptelling manuelt og maskinelt, oppbevaring og forsegling, føring av valgstyrets møtebok