Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Prosedyrebeskrivelse:


Planlegging for valg

Prosedyrebeskrivelse

Det er viktig å komme i gang med planleggingen tidlig på høsten året før valget. Her er tre anbefalinger ved planlegging for valg:

 • Begynn tidlig – oppdater jevnlig – rapporter til valgstyret
 • Identifiser hvilke oppgaver som skal gjøres, av hvem og når
 • Sett opp milepæler, frister og rapporteringspunkter

Deretter detaljeres planene fortløpende etter hvert som de utvikles, med forhold som:

 • Hvilke ressurser trengs – økonomisk og personellmessig
 • Opplæring
 • Rekruttering, forfall til forhåndsstemmemottak og valgting – hvilken beredskap finnes?
 • Reservepool, flytte folk fra andre valglokaler
 • Gode rutiner for å melde fra til rette instans ved uforutsette hendelser 
 • Uegnede medarbeidere
 • Bedre dialog med gruppelederne ved rekruttering
 • Varsle sekretariatet
 • For mye av kompetansen sitter hos én person?
 • Kompetanseoverføring, back-up avtaler
 • Gode beskrivelser av oppgaver og rutiner
 • Hvem andre kan du kontakte for å spørre? Skaff et nettverk, for eksempel Valgforum
 • Før logg underveis
 • Dersom man går tom for valgmateriell eller har fått feil leveranse 
 • Kontroller alle forsendelser
 • Beredskapslager konvolutter, stemmesedler og rekvisita
 • Transportberedskap
 • Beredskapsavtale med nabokommune?