Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Prosedyrebeskrivelse:


Budsjett for valg

Prosedyrebeskrivelse

I forkant av kommunens budsjettbehandling for valgåret, bør det settes opp et budsjett for valget. Under er det listet noen forhold som bør vurderes i forbindelse med budsjettprosessen. Listen er ikke uttømmende og må tilpasses den enkelte kommune.

Forslag til budsjettpunkter:  

 • Lønn
 • Ekstrahjelp/frikjøp
 • Overtid
 • Møtegodtgjørelse for stemmestyrer/valgmedarbeidere
 • Tapt arbeidsfortjeneste for stemmestyrer/valgmedarbeidere
 • Kontormateriell
 • Driftsutgifter IKT
 • Bevertning
 • Telefon
 • Annonser/kunngjøringer
 • Eventuelle trykkeutgifter
 • Kurs/konferanser
 • Husleie
 • Leie av lokaler
 • Riggehjelp
 • Nye avlukker og annet valgmateriell
 • Utsending av valgkort