Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Brukerveiledning:


Grunnleggende informasjon om prøving av stemmegivninger i konvolutt


Alle stemmegivninger som er avgitt i konvolutt skal registreres og prøves i EVA Admin. Prøving av en stemmegivning betyr å gjøre en vurdering av hvorvidt stemmegivningen kan godkjennes eller må forkastes basert på krav i lovverket.

Ved registrering av stemmegivninger i konvolutt returnerer EVA Admin et løpenummer som skal føres på utsiden av omslagskonvolutten. Alle stemmegivninger avgitt i konvolutt knyttes til en stemmetype, som for eksempel "Forhåndsstemmegivning - utenriks". Denne stemmetypen følger stemmegivningen fra registrering til prøving i EVA Admin. Det er viktig at man holder orden og oversikt over hvilke stemmegivninger som er registrere innenfor hvilken stemmetype, slik at man også opprettholder oversikt og kontroll når stemmegivningen skal prøves. Resultatet av prøving av stemmegivninger i konvolutt vil fremkomme i valgstyrets møtebok. 

Hvilke roller kan foreta prøving av stemmegivninger i konvolutt?

  • Valgansvarlig kommune
  • Stemmemottaker kommune


prøving generell2.jpg

Menyvalg for prøving av alle stemmegivninger i konvolutt


Ved prøving av stemmegivninger i konvolutt skal de vurderes ut fra valglovens krav (Valglovens kapittel 10). Dette gjøres i EVA Admin ved at man enten godkjennes eller forkaster en stemmegivning. Ved godkjenning av en stemmegivning settes det et elektronisk kryss i manntallet ved vedkommende velger og stemmeseddelen gjøres klar til opptelling. Ved forkastelse av en stemmegivning påføres stemmegivningen en forkastelsesgrunn. 

Prøving generell1.jpg

Prøving av stemmegivninger - alle stemmetyper


Alle stemmetyper må prøves i EVA Admin. Siden for prøving av stemmegivninger følger samme struktur og inndeling som ved registrering av stemmegivninger i konvolutt. Siden har følgende fargekoder: 

  • Grå = stemmegivningsperioden for vedkommende stemmetype er ikke åpen, det er ikke mulig å registrere stemmegivninger eller foreta prøving
  • Blå = stemmegivningsperioden for vedkommende stemmetype er åpen, men det er ikke registrert noen stemmegivninger
  • Oransje = det ligger stemmegivninger til prøving
  • Grønn = alle registrerte stemmeginvinger er ferdig prøvet


Se hvordan man foretar prøving:

Prøv tidligstemmegivninger

Prøv forhåndsstemmegivninger 

Prøv valgtingsstemmegivning - Fremmdstemmer og stemmer i særskilt omslag

Prøv valgtingsstemmegivning - Beredskap og stemmer i særskilt omslag

Prøv sent innkomne forhåndsstemmegivninger