Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Temabeskrivelse:

Listeforslag

På denne siden finner du valgrutiner, brukerveiledning for EVA, rollebeskrivelser, regelverk, dokumenter og viktig informasjon som er knyttet til temaet "Listeforslag" samlet på ett sted.

Både registrerte politiske partier og andre grupper kan stille liste ved valg. Fremgangsmåten er at de utarbeider forslag til valgliste, som så skal godkjennes av valgmyndighetene. Listeforslaget inneholder navnet på de kandidater som stiller til valg for partiet/gruppen. Listeforslaget danner utgangspunktet for det som blir partiets/gruppens stemmeseddel.

Politiske partier eller andre forslagsstillere skal i valgåret levere inn listeforslag for det aktuelle valget. Fristen for innlevering av listeforslag er 31. mars, kl. 12 (dagtid) i valgåret.

Etter at partiene eller andre forslagsstillerne har levert inn listeforslaget skal det behandles og godkjennes av kommunen. Dette er grunnlaget for produksjon av stemmesedler.

Informasjon om regelverk, skjemaer, behandling og godkjenning av listeforslag finner du på valg.no.