Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Temabeskrivelse:

Skanning av stemmesedler

 

Hvem kan skanne stemmesedler?

Alle kommuner og fylkeskommuner kan benytte skanningløsningen EVA Skanning. Som for EVA Admin, tilgjengeliggjør Valgdirektoratet programpakken EVA Skanning gratis til alle landets kommuner og fylkeskommuner. Selv om programpakken i seg selv er gratis, må kommunene selv dekke alle kostnader med å ta systemet i bruk, noe som kan inkludere alt fra lisens databaseserver, maskinvare, dokumentskannere, teknisk support fra leverandører, opplæring av valgmedarbeidere mv. Kommunene bør derfor gjøre en grundig kost/nytte-vurdering. For mange kommuner kan det være aktuelt å gå sammen om å etablere skannsentre, eventuelt også sammen med fylkeskommunen.

Hva består EVA Skanning av?

Løsningen EVA Skanning består i hovedsak av fire deler som installeres på datamaskinene som skal brukes. Applikasjonene kan kjøres på en og samme datamaskin eller hver for seg på dedikerte maskiner, avhengig av kommunens størrelse og behov. Applikasjonene er:

  • EVA Jobbstyring er knyttet sammen med valgadministrasjonssystemet EVA Admin, og benyttes til å definere opp hva som skal telles når, samt holde oversikt underveis
  • EVA Skann benyttes når stemmesedlene skal leses inn med skanneren og fortolkes maskinelt
  • EVA Verifiser er et verktøy dedikert til effektiv korreksjon og endring av tvetydige eller uforståelige stemmesedler.

Databasen installeres på en egen dedikert databasetjener eller på samme maskin som programmene (såkalt liten utgave).

Når opptellingen er gjennomført lokalt, overføres valgresultatet fra EVA Skanning til EVA Admin for videre resultatrapportering på lokalt og nasjonalt nivå.

Hvilken størrelse passer?

I tillegg til å anskaffe skannere, må kommunene og fylkeskommunene sørge for at programvarepakken EVA Skanning blir installert og satt opp lokalt på datamaskiner dedikert til skanningarbeidet.

EVA Skanning er et system som installeres på PCer med Windows som operativsystem. Man kan velge hvor mange PCer og hvor mange dokumentskannere man ønsker å benytte. Få PCer og få skannere betyr lavere kostnad, men det vil da ta noe lengre tid å bli ferdig med opptellingen. Mange PCer og flere skannere betyr høyere kostnad, men man blir potensielt tidligere ferdig med opptellingen. Hvor mye utstyr kommunen eller fylket allerede disponerer, eller hvor mye man ønsker å leie eller kjøpe for eksempel gjennom leverandør, er også noe man må ta med i vurderingen. Dokumentskannerne som benyttes må være av en viss kvalitet (både med tanke på slitasje og generelle tekniske egenskaper), og må kunne fungere sammen med programvaren. PCene som benyttes bør være relativt moderne, men vanlige «kontor-PCer» bør være tilstrekkelig. Hvis man benytter flere datamaskiner, er man også avhengig av en databasetjener. Benytter man en stor databasetjener, kan det også være nødvendig med kjøp av lisens på Microsoft SQL Server.

Man kan videre velge mellom «Liten installasjon» og «Stor installasjon» av EVA Skanning.

«Liten installasjon» betyr at all programvare, inkludert database, installeres på én og samme PC. Fordelen med «Liten installasjon» er at det er ingen manuelle konfigurasjonstrinn man må gjøre for å få systemet til fungere, alt man trenger vil bli installert og satt opp automatisk. Denne utgaven av EVA Skanning skal være enkel å ta i bruk. Hovedbegrensningen på «Liten installasjon» er at man bare har én PC å jobbe på, det vil si at alle oppgavene i EVA Skanning må gjøres på én og samme PC. Det betyr at antall personer som kan jobbe samtidig med EVA Skanning er noe begrenset (1-3 personer), og mengden stemmesedler som skal skannes kan ikke være altfor stor, da man bare vil ha én dokumentskanner tilkoblet.

«Stor installasjon» er for alle som ønsker å benytte to eller flere PCer til å utføre oppgavene i EVA Skanning. «Stor installasjon» kan og må tilpasses til det individuelle behovet til hver enkelt kommune eller fylke. Folkerike kommuner kan ha helt andre krav og behov enn mindre og mellomstore kommuner, og fylkeskommuner vil naturlig nok ha andre behov enn mindre kommuner.

Få tilgang til programvare og teknisk dokumentasjon

EVA Skanning er nå tilgjengelig på distribusjonssiden for EVA Skanning. Her finner du programvare, teknisk dokumentasjon, installasjonsveiledning og valgkonfigurasjon. 

Ta kontakt med brukerstøtten for å få tilgang til distribusjonssiden

I henhold til vedlikeholdsplanen for programvareoppdatering vil det komme nye versjoner av programvaren på de angitte tidspunkter. Velger du å installere EVA Skanning før siste planlagte release, må du påberegne å installere programvaren på nytt. 

Kjøpe installasjon?

Det er selvfølgelig mulig å installere og drifte en EVA Skanning installasjon selv for en kommune gjennom for eksempel sin egen IT-avdeling. Men vær oppmerksom på at EVA Skanning er et spesialistsystem laget for skanning, og det kan kreves en del teknisk fagkompetanse på både skanning og skanningtekniske spørsmål, men også kompetanse på databaseinstallasjon og drift. Hvis man ikke kjøper installasjon eller teknisk støtte fra leverandørene som Valgdirektoratet har inngått avtale med, må man forvente å løse de aller fleste tekniske utfordringer selv. Valgdirektoratet har svært begrenset mulighet for teknisk support og installasjonsstøtte til enkeltkommuner.  Kommuner som ønsker å skanne oppfordres derfor sterkt til å kjøpe tjeneste for installasjon og brukerstøtte fra en av de tre leverandørene som Valgdirektoratet har inngått rammeavtale med. Leverandørene har spesialistkompetanse både på skanning og tekniske løsninger for bruk i valgsammenheng.

Leverandørene som Valgdirektoratet har inngått rammeavtale med er Evry, Idox og Indra. Dersom du ønsker å få tilsendt rammeavtalene med alle vedlegg, send en e-post til hjelp@valg.no.

Dersom kommuner/fylkeskommuner opplever at en eller flere av ovennevnte leverandører tar direkte kontakt med dem for å etablere eller videreføre relasjoner, er det viktig å huske at en ikke kan forplikte seg for tidlig. For å sikre likeverdige konkurransevilkår må alle tre leverandører få mulighet til å levere tilbud etter at kommunen/fylkeskommunen har gjort et enkelt avrop på rammeavtalen.

Ved inngåelse av avtale vil en av følgende standardavtaler gjelde, ut i fra behov: SSA-K, SSA-O og SSA-B. Les mer om standardavtalene her.

Ellers oppfordres det til å lese installasjonsveiledninger og annen dokumentasjon for de forskjellige EVA Skanning-utgavene før man tar en beslutning. Dette vil gi et bredere grunnlag for å forstå hva man trenger av støttetjenester fra eventuelle leverandører. Teknisk dokumentasjon og installasjonsjonsveiledning finner du på distribusjonssiden til EVA Skanning. Ta kontakt med brukerstøtte for å få tilgang til siden.

Viktige datoer

Det er åpnet for å gjøre avrop på rammeavtalen for skannere og skanningtjenester. For å bli tatt videre til avropsskjema og foreta avrop, trykk her. Avropene vil bli koordinert i en avropsdatabase, som ligger under valgmedarbeiderportalen.

Siste frist for å ha kontrakt signert med leverandør er 1. april i valgåret. Avropet må gjennomføres tidlig nok til at denne fristen overholdes. Etter dette kan ikke Valgdirektoratet garantere at leverandørene har kapasitet til å inngi tilbud til kommunen/fylkeskommunen på skanning av stemmesedler med EVA Skanning. Svarfrist til leverandørene må settes minst 8 arbeidsdager etter at avropet gjøres.

Programvarepakken EVA Skanning blir likeledes tilgjengeliggjort for leverandørene, kommunene og fylkeskommunene i god tid før opplæring og installasjon tar til. Opplæring i skanning inngår i opplæringsmodul 2, som gjennomføres i uke 19 – 20 for kommunene, og uke 20 for fylkeskommunene.

Endelig installasjon bør gjøres først når kommunen har mottatt sitt endelige stemmeseddeltrykk, men i god tid før valgdagen.

Det planlegges for et sentralt koordinert prøvevalg for alle kommunene og fylkeskommunene som skal skanne. Dato for dette er ennå ikke fastsatt.

Skanningutstyr

Mange kommuner/fylkeskommuner vil ha skannere stående fra tidligere bruk og lure på om de kan benyttes sammen med direktoratets programvare EVA Skanning. Skanningmalene som vil følge med EVA Skanning er testet med skannere fra Canon, som etter Valgdirektoratets erfaring er de mest vanlige i dette markedet. For å benytte andre skannermerker kan det være nødvendig å gjøre justeringer i malene, som bør gjøres av en kvalifisert skanningleverandør. Støtte til andre skannermerker bør derfor eventuelt spørres etter som del av kommunenes avrop på skanningtjenester, så må den enkelte leverandør igjen gjøre sine vurderinger.

EVA Skanning systemanbefalinger

Merk at dette er anbefalinger, ikke absolutte krav.

Merk også at mer detaljerte krav, anbefalinger og informasjon om systemet kan fås ved å be om tilgang til distribusjonsnettstedet for EVA Skanning.

Klient datamaskiner:

-          Moderne datamaskiner generelt anses som gode nok (3-4 år gamle)

-          Moderate systemanbefalinger:

4 GB ram

SSD disk

Intel Core i5 prosessor

1080 skjermhøyde

Tilstrekkelig antall USB-porter (minimum 3 for PCer som skal skanne). Kan løses med feks ekstern USB-hub.

Integrert RJ-45 nettverksport (Ethernet) er en fordel da kablet nett anbefales.

Integrert smartkortleser er en fordel, men ikke nødvendig (kan løses med USB-leser)

Windows 10 Professional (Windows 10 Professional er anbefalt, men Windows 7/8/8.1 kan også brukes).

Databasetjener:

Vi henviser til krav for Microsoft SQL Server 2014 (https://msdn.microsoft.com/library/ms143506(v=sql.120).aspx), men alle utgaver av Microsoft SQL Server fra og med 2008 R2 til og med 2016 kan benyttes.

Vær oppmerksom på at det kreves noe diskplass for å lagre data (bildene av sedlene), og at raske disker (eks. SSD) er en anbefaling for god ytelse

For å finne ut hvor mye diskplass man trenger bruk følgende regnestykke:

Maks antall skannede stemmesedler i skannsenteret * 130  / 1024 = plass som må dedikeres til bilder i megabyte på tjener

De minste kommunene med et begrenset antall stemmesedler kan klare seg uten dedikert databasetjener, alt kan kjøres på én datamaskin

En eventuell databasetjener bør passe hver enkelt kommune, fylke eller skannsenter etter hvilke individuelle behov og forutsetninger de har

De spesielt store kommunene/fylkene/skannsentrene må gjøre en nøye vurdering sammen sin leverandør

Programoppdateringer

​Tidspunkt
​Hva kan forventes?
 

 
 
Valgrutiner
Ingen rutinebeskrivelser.
Rollebeskrivelser
Ingen roller.
Definisjoner
 
 
Brukerveiledning EVA
Ingen brukerveiledninger.
Viktig informasjon
01. november 18
Forslag om manuell telling for alle kommuner
Kildekode