Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Temabeskrivelse:

Forberedelser for skanning

På denne siden finner du valgrutiner, brukerveiledning for EVA, rollebeskrivelser, regelverk, dokumenter og viktig informasjon som er knyttet til temaet "Forberedelser for skanning" samlet på ett sted.

Ved installasjon av programvaren for skanning er det vanlig å også importere valgkonfigurasjonen (EML). Dette er data fra EVA Admin som forteller hvordan kommunen teller i sin kommune, samt hvilke tellekategorier og kretser de har. Dette i tillegg til hvilke parti som stiller liste i de ulike kommunene/fylkene og hvem kandidatene er.

Alle operatørene i skanningen må på forhånd ha fått tildelt bruker og rolle i EVA Admin, og logger på som ellers via ID-porten. Hvis det i skannsenter hvor det telles flere enn en kommune og evt. fylkeskommune, og det er sambruk av personell, må operatørene få rollen "Skanning" i de kommunene/fylkeskommunen de skal telle for.

Ved opplasting av telleresultatet fra EVA Jobbstyring til EVA Admin må denne signeres med et buypasskort. Det må være samsvar mellom personen som er pålogget og eier av kortet.

Det må skrives ut strekkodelapper til alle kassene som skal telles, samt alle valg som skal telles. For eksempel må ved et kommune- og fylkestingsvalg skrives ut strekkodelapper for både kommunestyrevalget og fylkestingsvalget. Strekkodelappene skal følge med stemmesedlene ved oversendelse fra kommune til fylkeskommunen.
De kommunene som ikke skanner skal skrive ut strekkodelapper ved oversendelse av stemmesedler til fylkeskommunen.

Før man starter å telle stemmesedler, må databasen tømmes. Det kan gjøres så ofte man har behov for mens man tester og driver internopplæring.

 
 
Valgrutiner
Ingen rutinebeskrivelser.
Rollebeskrivelser
Definisjoner