Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Temabeskrivelse:

Foreløpig opptelling


På denne siden finner du valgrutiner, brukerveiledning for EVA, rollebeskrivelser, regelverk, dokumenter og viktig informasjon som er knyttet til temaet "Foreløpig opptelling" samlet på ett sted.

Etter at stemmegivningen er avsluttet skal stemmene telles opp. Valgstyret i kommunen bestemmer hvordan opptellingen skal organiseres og har ansvaret for at opptellingen foregår på forskriftsmessig måte. Opptellingen av stemmesedler foregår i to omganger; en foreløpig og en endelig opptelling.

Den foreløpige opptellingen skal skje ved manuell telling, også i kommuner som benytter skanning ved den endelige tellingen. Både forhånds- og valgtingstemmer skal telles manuelt ved den foreløpige tellingen.

Den foreløpige opptellingen er en forenklet opptelling hvor bare kurante stemmesedler telles. Alle stemmesedler det er tvil om kan godkjennes, legges til side, og vurderes først ved den endelige opptellingen. Hensikten med to opptellinger er å sikre et korrekt valgresultat. Den foreløpige opptellingen danner også grunnlaget for et foreløpig valgresultat som kan presenteres for publikum.

Opptellingen deles inn i 5 kategorier stemmegivninger som telles hver for seg gjennomgående:

  • Forhåndsstemmegivninger - ordinære
  • Sent innkomne forhåndsstemmer/ lagt til side
  • Valgtingsstemmer - ordinære
  • Stemmer i særskilt omslag
  • Fremmedstemmer

Kommuner som teller manuelt vil måtte legge inn telleresultatene manuelt i EVA. For kommuner som skal skanne vil tallene lastes inn direkte fra skanningløsningen. Uansett opptellingsmåte må kommunene ta stilling til om opptellingsresultatet kan godkjennes eller må forkastes og telles på ny.

Kommunene må legge inn telleresultatene manuelt i EVA.