Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Temabeskrivelse:

Tidligstemmegivning

På denne siden finner du valgrutiner, brukerveiledning for EVA, rollebeskrivelser, regelverk, dokumenter og viktig informasjon som er knyttet til temaet "Tidligstemmegivning" samlet på ett sted.

Velgere som oppholder seg innenriks og som ikke kan avgi stemme i perioden for ordinær forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 12. august 2019. Velgerne skal ha mulighet til å avgi tidligstemme i hvilken som helst kommune i landet. Stemmer tilhørende andre kommuner skal sendes videre fortløpende.

Kommunen kunngjør tid og sted for tidligstemmegivning. Alle velgere skal kunne kontakte kommunen fra 1. juli og be om å få stemme. Tidligstemmegivning er ment som en særordning som skal være enkel å håndtere for kommunen.

Under tidligstemmegivningen skal stemmeseddelkonvolutt, valgkort og omslagskonvolutt alltid benyttes. Tidligstemmegivningen må registreres i EVA innen 11. august 2019, kl 23.59  for at de skal loggføres i valgstyrets møtebok som tidligstemmegivninger. EVA skiller kun mellom tidligstemmegivninger og forhåndsstemmegivninger dersom de registreres på rett tidspunkt. Krav til to stemmemottakere gjelder ikke ved tidligstemmegivningen.