Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Temabeskrivelse:

Sentral registrering

På denne siden finner du valgrutiner, brukerveiledning for EVA, rollebeskrivelser, regelverk, dokumenter og viktig informasjon som er knyttet til temaet "Sentral registrering" samlet på ett sted.

Alle stemmegivninger mottatt i konvolutt til egen kommune, skal registreres i EVA sentralt i kommunen. Det kan være flere grunner til at en forhåndsstemmegivning er avgitt ved bruk av omslagskonvolutt:

  • Velgeren har avgitt tidligstemmegivning
  • Velgeren har avgitt forhåndsstemmegivningen i en annen kommune enn der velgeren er manntallsført
  • Velgeren har avgitt forhåndsstemmegivningen utenlands
  • Velgeren har sendt forhåndsstemmegivningen per post fra utlandet (brevstemme)
  • Velgeren har avgitt forhåndsstemmegivning tidligere
  • Velgeren finnes ikke i manntallet
  • EVA har vært utilgjengelig og man har benyttet beredskapsrutiner

MERK! Alle tidligstemmegivninger skal tas imot ved bruk av omslagskonvolutt, og må registreres i EVA innen 9. august kl 23.59 for at de skal loggføres i valgstyrets møtebok som tidligstemmegivninger. EVA skiller kun mellom tidligstemmegivninger og forhåndsstemmegivninger dersom de registreres på rett tidspunkt. 

Valgtingsstemmer mottatt i konvolutt skal også registreres i EVA. Det gjøres under menyvalget "Registrer konvolutter for valgting sentralt". Det kan være flere grunner til at valgtingstemmegivninger er avgitt ved bruk av omslagskonvolutt:

  • Velger har avgitt stemme tidligere
  • Velger finnes ikke i manntallet
  • Velger er manntallsført i en annen stemmekrets (fremmede stemmegivninger)

Stemmegivninger blir ikke godkjent når de registreres. Godkjenning eller forkastelse skjer først i forbindelse med prøving av stemmegivningen.