Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Temabeskrivelse:

Ferdigstilling

På denne siden finner du valgrutiner, brukerveiledning for EVA, rollebeskrivelser, regelverk, opplæringsmateriell og viktig informasjon som er knyttet til temaet "Ferdigstilling" samlet på ett sted.

Ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalg skal valgoppgjøret godkjennes av det nyvalgte kommunestyret/fylkestinget.

Er det begått feil som ikke kan rettes og som har betydning for mandatfordelingen, skal valget kjennes ugyldig. I så fall sendes melding til departementet, som påbyr omvalg. Ved fylkestingsvalg kan departementet i særlige tilfeller påby omvalg i hele fylket, selv om feilen ikke gjelder alle kommunene i fylket.

Alle som har stemmerett kan klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av valget i det fylket/den kommunen vedkommende er manntallsført. Gjelder klagen spørsmål om stemmerett eller om adgangen til å avgi stemme, har også den som ikke er blitt manntallsført klagerett. Det kan klages over ”forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av valget”. Departementet er klageinstans ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalg. De vedtak departementet treffer i klagesaken er endelige og kan ikke bringes inn for domstolene til overprøving. Dette er begrunnet med behovet for en snarlig og endelig avgjørelse.

 
 
Valgrutiner
Ingen rutinebeskrivelser.
Rollebeskrivelser
Dokumenter
Ingen dokumenter.
Definisjoner