Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Brukerveiledning:


​​Generelt om innlog​​ging i EVA

 

Alle som skal bruke valgadministrasjonssystemet må være lagt inn som bruker i EVA og ha installert et sertifikat med passord for sin kommune eller fylkeskommune. Ta kontakt med valgansvarlig i din kommune for mer informasjon. For å logge inn​ er det fem ulike påloggingsalternativer som kan benyttes; MinID, BankID, Buypass, Commfides og BankID på mobil. Buypass og MinID er forklart nærmere under.

Generelt om innlogging EVA.jpg
Hovedbildet for innlogging

Bu​​ypass

For å logge på med Buypass, må man ha en smartkortleser på datamaskinen man kobler seg til med, samt et personlig smartkort som vil være ens personlige elektroniske ID.

Ved innlogging må man taste en firesifret kode for å logge på systemet.

Hva gjør jeg dersom jeg har låst PIN-koden/sperret Byupasskortet?

Dersom man taster feil PIN-kode til Buypasskortet 3 ganger etter hverandre vil PIN-koden bli blokkert. Man kan avblokkere PIN-koden i Buypass minibank på www.buypass.no. For å gjøre dette trenger man PUK-koden som man har fått tilsendt sammen med PIN-koden.

•Sett kortet i kortleseren
•Velg "Tjenesten" "Buypass minibank" i hurtigmenyen på høyre side
•Velg "Administrasjon"
•Velg "PIN-kode funksjoner"
•Velg "Avblokkere PIN-kode"
•Tast inn PUK-koden (8 siffer) som man har fått tilsendt sammen med PIN-koden
•Tast inn en ny valgfri PIN-kode (4 siffer) to ganger
•Trykk OK

Dersom man ikke har PUK-koden, kan man bestille ny i Buypass minibank på www.buypass.no
•Velg "Administrasjon"
•Velg "PIN-kode funksjoner"
•Velg "Bestille PUK-kode", og bekreft bestilling i neste skjermbilde

Innlogging med Buypass.bmp
​Innlogging med Buypass

Min​​​ID

For å logge på må man oppgi personnummer - 11 siffer og et passord på minimum 8 tegn.

Innlogging med MinID, første steg.png
Innlogging med MinID, første steg

​Når fødselsnummer og passord er godkjent, blir man henvist til en ny side hvor man må oppgi en pin-kode på 5 siffer. Trykk Bekreft for å logge inn.

Innlogging med MinID, steg2.png
​Innlogging med MinID, steg 2 - PIN-kode. Merk! I dette påloggingsbildet bes det om PIN-kode fra PIN-kodebrev. Det er imidlertid mer vanlig med kode via mobil, men det er samme type pålogging.

​Før man får startsiden til det valgadministrative systemet, må man kontrollere registrerte opplysninger og trykke Fortsett.

Hva gjør jeg dersom jeg har låst PIN-koden/sperret MinID?

Dersom man har skrevet inn feil passord eller kode 3 ganger blir ens profil sperret i 1 time. Det er ikke mulig å oppheve sperringen. NB! Har du innlogging til BankID, Buypass eller Commfides vil man fortsatt kunne logge inn med alternative innloggingsløsninger.

Dersom man har glemt passordet til Min ID, kan man enkelt bestille ett nytt ved å klikke på "Glemt passord". Man får da en kode på mobil eller en kode på e-post. Dersom man ikke har tilgang til det registrerete mobilnummeret eller e-postadressen, må man ha PIN-kodebrevet for å kunne logge inn med Min ID.

Dersom man har glemt passordet og er registrert med feil kontaktinformasjon i Min ID, kan man kontakte ID-portens brukerstøtte for å få nullstilt sin profil. ID-porten sletter da de registrerte opplysningene og sender ut en ny PIN-kode slik at man kan registrere seg på ny i Min ID. NB! Dersom man har Bank ID, Buypass eller Commfides kan man bruke alternativ innlogging og endre de registrerte opplysningene i Min ID selv. ​

 
     
Viktig informasjon
Ingen viktig informasjon.
Kildekode