Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Prosedyrebeskrivelse:


Organisering av valgmateriell, transport og oppbevaring 

Prosedyrebeskrivelse

Valgmateriellet som skal sendes fra valgstyre til fylksvalgstyret bør merkes i ulike kategorier som skal skannes/behandles hver for seg. En mulig måte å gjøre dette på er å dele valgmateriellet inn i følgende kategorier:

  • Ordinære forhåndsstemmer
  • Sent innkomne og forhåndsstemmer lagt til side
  • Ordinære stemmesedler i urne
  • Fremmede stemmegivnger i konvolutt
  • Særskilte stemmegivninger i konvolutt
  • Øvrig kritisk valgmateriell som møtebok, valgpc’er og stempler

Hver av kategoriene kan bestå av en til mange kasser. Det er viktig at fylkesvalgstyret informerer valgstyrene tydelig om hvordan man ønsker at valgmateriell og stemmegivninger skal pakkes, oppbevares og transporteres.

Valglov: §9-8
Valgforskrift: §34a
Valghåndbok: Kap 13

 
     
Viktig informasjon
Ingen viktig informasjon.
Kildekode