Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Prosedyrebeskrivelse:


Bestilling av valgmateriell

Prosedyrebeskrivelse

Valgdirektoratet sender ut følgende valgmateriell til valgstyrene:

  • Offisielle stemmeseddelkonvolutter
  • Stemmesedler med partinavn
  • Valgkort (blanke) til utfylling ved forhåndsstemmegivningen dersom velgeren ikke har med seg valgkort

Materiell som fylkesvalgstyrer og valgstyrer selv må anskaffe:

  • Stemmesedler med kandidatnavn
  • Omslagskonvolutt med vindu til forhåndsstemmegivningen
  • Omslag til stemmegivninger som skal legges i særskilt omslag, dvs. for 1) ”fremmede” stemmer, 2) velgere som ikke står i manntallet og 3) velgere som det er krysset av for i manntallet fordi de har forhåndsstemt
  • Stempler for å stemple stemmesedlene
  • Tilstrekkelig med skrivesaker (fortrinnsvis kulepenner) til å legge ut i avlukkene til bruk for velgere som vil endre på stemmesedlene
  • Innpakkingspapir og hyssing
  • Forseglingsmateriell

Valghåndbok: Kap 9 ​​

 
     
Viktig informasjon
Ingen viktig informasjon.
Kildekode