Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Brukerveiledning:


Rediger listeforslag - ​​​​​​Godkjenn listeforslag

Under behandling av et listeforslag kan det være behov for å avklare ulike forhold mot både tillitsvalgte, kandidater og underskrivere. Denne prosessen for å ferdigstille et listeforslag vil kunne medføre endringer i listeforslaget helt frem til det er endelig godkjent eller avvist av valgstyret. I EVA vil listeforslagets status komme frem i oversiktsbildet for de ulike partiene/ gruppene.

Validerin​​​​g

Før et listeforslag kan godkjennes må den registrerte informasjonen valideres. Når man validerer et listeforslag (kalt "Sjekk personene mot manntall og andre listeforslag") vil man få feilmelding om duplikater, manglende underskrifter, underskrifter fra andre lister osv., hvis dette mangler.  

Når en validering blir utført, eller en status blir satt, gjelder dette for hele listeforslaget til partiet. Dvs. at både kandidatlisten og underskriftslisten kontrolleres og blir behandlet sammen.

Sjekk personer mot manntallet - Kommune.png
Listeforslag - Sjekk personene mot manntall og andre listeforslag

 validering.png

​De avvikene som er listet opp vil fremkomme i form av gule utropstegn på kandidatliste og underskriftslisten.​ Meldingene vil også fremkomme i listeform over fanevisningen på skjermbildet. Det er llikevel mulig å godkjenne listeforslaget slik bildet under viser.

Godkjent listeforslag - kommune.png
Listeforslag - Godkjent og validert listeforslag

Etter godkjennelse av listeforslaget er det mulig å starte behandling av listeforslaget på nytt, og endre status fra "Godkjent i valgstyret" til "Til behandling av valgstyret".

Listeforslag - Oversikt over status på listeforslag til behandling.png
Listeforslag - Oversikt over status på listeforslag til behandling

Under oversikten over alle listeforslag finnes det en link til "Last ned flettefil". Dette er en Excel-fil som kommunene benytte til flette inn informasjon om kandidater i brev mv.