Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Brukerveiledning:


Rediger listeforslag - Legg til ny kandid​at

Når et parti er opprettet, kan man begynne arbeidet med å legge til personer, kalt kandidater, i en liste som skal representere partiet. Maksimum og minimum antall kandidater beregnes ut fra antall representanter som skal velges. 

Spesielt ved kommunesstyrevalg
Ved kommunestyrevalg kan partiet velge å gi de første kandidatene på listen stemmetillegg. Du klikker på pilene for rett antall.

stemmetillegg.png

​Legg til kandidater manuelt

Klikk på "Legg til ny kandidat". Når man legger til ny kandidat manuelt, må man legge inn fornavn, etternavn og fødselsdato og evt stilling og eller bosted. Disse feltene blir sjekket mot manntallet når man validerer listen, og må derfor stemme overens med manntallet for at fødselsnummer automatisk skal legges til ved validering. Se brukerveiledningen for godkjenn listeforslag.

En ny kandidat legges alltid til på første ledige plass på listen. Dersom kandidaten skal ha en annen plass, flyttes kandidaten oppover på listen etter at kandidaten er registrert. Kandidaten flyttes ved å trykke på navnet og dra det til riktig sted i listen.


legg til ny kandidat.png

Listeforslag - Legg til kandidater manuelt

Legg til kandidat - søkefelt.png
Listeforslag - Finn person i manntallet 


Partier og politiske grupper kan selv velge om de ønsker at stilling og/eller bosted til kandidatene skal vises på stemmeseddelen. Dersom dette er ønskelig må det legges til hver enkelt kandidat manuelt. Først må man tilgjengeliggjøre muligheten til å legge inn stilling og/eller bosted. Dette gjøres under "Listehandlinger" og "Vis på stemmeseddel". 

listehandlinger 1.jpg

Listehandlinger


listehandlinger 2.jpg

Listehandlinger


vis på stemmesedlene.jpg

Vis på stemmeseddelen


Det er også under "Listehandlinger" man kontrollerer kandidater på listeforslag mot manntall og andre listeforslag. EVA gir tilbakemelding til bruker dersom man finner at kandidater på listeforslag enten ikke finnes i manntallet for valgdistriktet, eller også er oppført på andre listeforslag.