Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Brukerveiledning:


Manntallsrapporter

Før man kan ta utskrift av manntallet, må manntallsnummer være generert. Manntallsnummer genereres sentralt av Valgdirektoratet. Så fort manntallsnummer er generert, kan manntallet skrives ut når som helst.

  • Man skal kunne ta ut både utleggingsmanntall (kretsvis eller alfabetisk) og avkryssingsmanntall
  • Uttaket skal kun være for kommunen
  • Uttaket skal kunne skrives ut på papir eller lastes ned som en fil som kan sendes til trykking
  • Avkryssingsmanntallet inneholder kryss for mottatte og godkjente forhåndsstemmer
  • Manntall produseres ved hjelp av rapportverktøy. Alle manntallsrapporter finner man ved å klikke på "Alle rapporter" i EVA. Når man blir tatt til Alle rapporter-siden velger man ønsket rapport under menyoverskriften "Manntall"

Partiservice er en rapport som tas ut til excel. Rapporten inneholder velgerens navn, adresse, fødselsdato og krets. Ved å bruke funksjoner i excel kan denne sorteres og filtreres på de kriterier man trenger. Partiservice ligger under menyvalget "Alle rapporter" i EVA og vil bli tilgjengelig så snart manntallet er klart.

Partiene/gruppene som har fått godkjent en valgliste av valgstyret, kan søke/be kommunene om oversikt over bestemte grupper velgere (typisk førstegangsvelgere). Rapporten Partiservice danner underlaget til dette. Ønsker partiene andre oversikter enn rapporten i EVA gir, må de ta kontakt med det lokale folkeregister. Rapporten kan kun gis ut på papir. 

Skrive ut rapport​er

For å skrive ut manntallsrapporter velger man først hvilke rapport man ønsker å skrive ut, for eksempel "Utleggingsmanntall kretsvis". Man vil så få opp en boks som ​gir deg valget å laste ned rapporten i PDF-format. Når man har trykker på "Last ned pdf" vil nedlastningen varierere basert på nettleser. I Chrome vil rapporten legge seg nederst i skjermbildet. Man trykker så på rapporten og den vil så åpne seg i en ny fane. Herfra kan man lagre den. I Internet Explorer vil man få spørsmål om man ønsker å åpne eller lagre rapporten. Her kan man altså lagre filen når man laster den ned.​

Allerapporter.png 

"Last ned pdf".

Skrive ut utleggingsma​​​nntall

Utleggingsmanntallet er et manntall som skal legges ut til offentlig ettersyn i hver kommune etter skjæringsdatoen. Kommunen vil kunne skrive ut utleggingsmanntall etter skjæringsdatoen. 

Det finnes to typer utleggingsmanntall; ett som først er kretsfordelt og så alfabetisert, og ett som er alfabetisert for hele kommunen. Hvilket av disse to manntallstypene kommunen ønsker å legge ut til offentlig ettersyn er opp til kommunen å bestemme.

Skriv ut avkryssingsm​​anntall

Avkryssingsmanntallet skal benyttes i kommunens valglokaler på valgting til å krysse av velgerne i manntallet. Dette gjelder kun for kommuner som har papirmanntall. Manntallet er en egen rapport som skrives ut fra EVA. I avkryssingsmanntallet vil det være forhåndsavkrysset ved alle velgere​ som har avgitt godkjent forhåndsstemme. Avganger, endringer og tilganger vil også være tydelig markert i dette manntallet.

Tidspunktet for utskrift av avkryssingsmanntallet vil være avgjørende for hva som er forhåndsavkrysset i manntallet. Alle forhåndsstemmer som kommer inn til kommunen etter at kommunen har skrevet ut avkryssingmanntallet, må behandles som sent innkomne forhåndsstemmer i EVA. 

NB! Kommunene bestemmer selv når de ønsker å skrive ut avkryssingsmanntallet. Forhåndsstemmegivninger som kommunen mottar lørdag før valgting kan registreres inn i EVA, prøves og godkjennes før avkryssingsmanntallet skrives ut. Det er imidlertid viktig å huske på at så fort avkryssingsmanntallet er skrevet ut, kan man ikke lenger behandle forhåndsstemmer i EVA.

Tilganger, avganger og endr​inger

Tilganger er markert med "T" med en pil ned. Dette betyr at det skal inn en ny person (tilgang) etter personen som har fått markeringen.

Avganger markeres med "A" og en strek gjennom hele linjen.

Endringer innenfor kretsen markeres med "E" foran velgeren. Dersom en velger flyttes fra en krets til en annen, eller velgeren endrer etternavn innenfor kretsen, vil velgere forsvinne fra sin opprinnelige oppførte plass i manntallet.

Dersom en velger har avgitt godkjent forhåndsstemme, markeres det med en X i ruten for "Forhånd", samtidig som avkryssingsrubrikkene for valgting og fremmed er markert sorte.


​Problemer med avkryssingsmanntallet

For kommuner som ikke har roder: Avkryssingsmanntallet kan ha ekstra sideskift på bokstaven Å, AA. Det vil si manntallet vil få sideskift mellom hver velger som bytter mellom etternavn med Å og AA. Valgkort stemmer imidlertid med side og linje i avkryssingsmanntallet. 

 
 
Valgrutiner
Ingen rutinebeskrivelser.
Rollebeskrivelser
Dokumenter
Ingen dokumenter.
Definisjoner