Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Brukerveiledning:


​​Avkryssingsmanntall

Avkryssingsmanntallet ligger under "Manntall" på Alle rapporter siden. Det skal bare brukes av kommuner som benytter papirmanntall på valgting. Kommunene må skrive ut avkryssingsmanntallet pr krets. Krets 0000 Hele kommunen viser oversikt over manntallsførte som ikke tilhører en av valgkretsene. 

For kommuner som har valgt elektronisk manntall på valgdagen vil menypunktet avkryssingsmanntall være grået ut og ikke klikkebar helt frem til valgoppgjøret er gjennomført. Ved kommunestyre- og fylkestingvalg vil dette menypunktet bli aktivert etter at kommunen har foretatt valgoppgjør. Merk: Ved et stortingsvalg foretar fylkeskommunen valgoppgjør. 

Testmanntall

Dersom kommunen ønsker å skrive ut et avkryssingsmanntall før alle forhåndsstemmegivningene er prøvd, kan en skrive ut et testmanntall.

Avkryssingsmanntall

Avkryssingsmanntallet til bruk i stemmelokalene på valgdagen er ikke tilgjenglig før alle forhåndsstemmegivningene er prøvd. Forhåndsstemmene må registreres som sent innkomne etter dette. Avkryssingsmanntallet er først tilgjengelig for kommuner med papirmanntall lørdag kl 09.00. Forhåndsstemmegivninger som kommunen mottar lørdag før valgting kan registreres i EVA, prøves og godkjennes før avkryssingsmanntallet skrives ut.

avkryssingsmanntall.JPG

Avgitt gyldig forhåndsstemme

Det settes x i ruten for forhåndsstemmer, rutene for valgting- og fremmedstemmer blokkeres

avkryssingsmanntall.png

Avgang (har ikke lenger stemmerett)

Ved dødsfall eller utenlandske statsborgere som melder utflytting

  • Personen markeres med A foran navnet og strekes over i manntallet. Rutene for avkryssing blokkeres
  • Dersom personen har avgitt gyldig forhåndsstemme, skjer ingen endring
avkryssingsmanntall2.png
Velger 4724, Daniel Akselsen, er meldt som avgang

Ved flytting innen kommunen (bytte krets)
avkryssingsmanntall3.png

OBS! Velgeren blir borte fra den plassen en skulle hatt i manntallet

Velger føres opp bakerst i den kretsen en flytter til, markert med E foran navnet. Manntallsnummeret er uavhengig av krets og endres ikke.

Tilganger i manntallet

avkryssingsmanntall6.png
Det er markert med T og pil hvor nye personer skal inn i manntallet​

avkryssingsmanntall7.png
Bakerst i krets (eller rode) ligger tilgangene markert med T foran navnet​

​Endring av navn
avkryssingsmanntall4.png

Blir stående på den opprinnelige plassen i manntallet, uten markering foran navnet. I dette tilfellet har Grete Bach skiftet etternavn til Grete Tidligere Bach


Flytting mellom kommuner etter skjæringsdato

Hvis det er flytting mellom to kommuner, fjernes velgeren fra manntallet i fraflyttingskommunen, og behandles som en tilgang i tilflyttingskommunen dersom denne situasjonen oppstår etter skjæringsdatoen. Dette er bare unntaksvis.

MerkDersom en ikke har valgt å rodedele en krets, blir det dessverre ekstra sideskift når det byttes mellom AA og Å som første bokstav i etternavnet. ​