Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Brukerveiledning:


Opprett person i manntall

Det vil ikke være mulig å legge til person i manntallet før etter skjæringsdato. For å kunne gjøre endringer i manntallet, må man være definert i rollen som valgansvarlig. Om man ønsker å legge inn en ny oppføring i manntallet, klikk på "Opprett person i manntall"​​ under  Manntall på Min Side.

opprettmanntall.png
Manntall - Opprett ny person i mannt​​allet

​Det er kun tillatt å opprette personer i eget område (kommune). ​Det er viktig at man har tatt kontakt med Folkeregisteret for å bekrefte at personen oppfyller kravene til å bli stemmeberettiget ved valget.​ Det er bare personer som har fått godkjent sin søknad om stemmerett som skal legges inn i manntallet.   

Å føre en person i manntallet gjøres i to trinn:
1.Opprett person i manntall (dette gir ikke personen stemmerett).
2.Tildele stemmerett ved å klikke på "Redigere manntallsinformasjon".

Manntall - Bekreftelse på ny person opprettet.png
​Manntall - Bekreftelse på ny person opprettet

​Når man velger "Rediger manntallsinformasjon" får man tilgang til å tildele personen stemmerett. Man må tildele personen stemmerett dersom han/hun skal få en godkjent stemmegivning ved valget.

Velger man historikk, vil man få opp historikk på den aktuelle brukeren og se hvilken operatør som har ført inn personen, tidspunkt for innføring etc.

Manntall - Rediger manntallsinformasjon - Tildel stemmerett.png
​Manntall - Rediger manntallsinformasjon - Tildel stemmerett

​Ønsker man å finne igjen en person som er lagret eller se på historikk over personer som er lagret, klikk på fanen "Oversikt manntallshistorikk" på Min Side. Her vil man få informasjon om endringer som er gjort i din kommunes manntall.