Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Brukerveiledning:


Søk opp velger for å registrere i EVA

​Man må først søke opp velgeren i manntallet for å kunne registrere mottak av forhåndsstemme på en person.

Det er mulig å søke etter en person ved bruk av manntallsnummer, fødselsnummer og avansert søk. Manntallsnummer er unikt nummer på en velger, og dette finner du igjen på valgkortet og i manntallet.

Manntallsnum​mer

Søk på manntallsnummer er tilpasset å lese strekkoden på valgkortet med en strekkodeleser. Pass på at markøren står i feltet for å registrere manntallsnummer, les av strekkoden. Dersom strekkodeleseren er satt opp med å automatisk utføre en "Enter-tast" etter søk, vil søket utføres med en gang strekkoden er lest.

reg forhånd manntallssøk.jpg
​Registrer forhåndsstemme - Søk etter velger basert på manntallsnummer

Fødselsnummer​

Søk på fødselsnummer er søk på alle 11 siffer i fødselsnummeret.

fødselnummer.png

Registrer forhåndsstemme - Søk etter velger basert på fødselsnummer

​​Avanser​​t søk

Ved bruk av avansert søk benytter systemet seg av fonetisk/soundex søk på navn. Dvs. at søket ikke er avhengig av rett stavemåte, men baserer søket på uttale. I avansert søk kan du velge å søke på; fødselsdato, fødselsnummer, postnummer, navn, adresse, asterisk søk og kombinasjonssøk, i tillegg til kommune).

For å søke i manntallet for hele landet må man velge blankt felt øverst i nedtrekksmenyen for kommune.

Avansert.png
​Registrer forhåndsstemme - Søk etter velger - Avansert søk

Søkeresultat

Søkeresultatet vises med følgende persondata: navn, adresse, fødselsdato, kommune, krets og om velgere allerede har avgitt stemmegivning.

antall i manntallet.png
Registrer forhåndsstemme - Søkeresultat ved bruk av avansert søk - flere treff på søket 

 
     
Viktig informasjon
09. august 17
Valglokaler og åpningstider
Kildekode