Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Brukerveiledning:


Grunnleggende informasjon om stemmegivninger i konvolutt

Alle stemmegivninger til manntallsførte i kommunen som er avgitt i konvolutt skal registreres sentralt i kommunen. Dette gjelder både forhånds- og valgtingsstemmegivninger. Alle konvolutter registreres ved bruk av samme menypunkt som heter "Registrer stemmegivninger i konvolutt".

meny stemmegivninger.jpg

Menyvalg for registrering av stemmegivninger i konvolutt

Hvilke roller kan registrere stemmegivninger i konvolutt sentralt?

 • Valgansvarlig kommune
 • Stemmemottaker kommune

Det kan være flere grunner til at stemmegivninger er i konvolutt. Dette gjelder både for stemmegivninger mottatt under forhåndsstemmegivningen og under valgting. 

 • Velgeren har stemt tidligere
 • Velgeren finnes ikke i manntallet
 • Velgeren har avgitt stemmegivning i annen kommune (utenbysstemme)
 • Velger har avgitt en stemmegivning i utlandet
 • ​Beredskapssituasjoner

Alle stemmegivninger til kommunen som er avgitt i konvolutt skal registreres inn i EVA Admin og tildeles et løpenummer. I forkant av registreringen er det hensiktsmessig for kommunen å ha sortert innkomne konvolutter etter stemmetype. Dette er fordi alle stemmegivninger i konvolutt skal registreres og knyttes til en særskilt stemmetype. Stemmetypen er viktig for å holde oversikt over hva man har mottatt i kommunen, og hvordan denne håndteres. De ulike stemmetypene fremkommer også i statistikk og møtebok for kommunene. 

I EVA er det følgende stemmetyper som skal registreres: 
 • Tidligstemmegivning
 • Forhåndsstemmegivning - innenriks
 • Forhåndsstemmegivning - utenriks
 • Forhåndsstemmegivning - brevstemmer
 • Forhåndsstemmegivning - beredskap
 • Valgtingsstemmegivning - særskilt omslag
 • Valgtingsstemmegivning - fremmed
 • Valgtingsstemmegivning - beredskap
 • Forhåndsstemmegivning - sent innkommet
MERK! Stemmetype "Valgtingsstemmegivning - fremmed" gjelder KUN for kommuner som benytter papirmanntall. Stemmetype "Valgtingsstemmegivning - beredskap" gjelder KUN for kommuner som benytter elektronisk manntall på valgting. 

EVA Admin har innebygde føringer for hvilke stemmetyper som kan og skal registreres på ulike tidspunkt. Registrering av stemmetype "Tidligstemmegivning" er kun mulig mellom 1. juli og 9. august i valgåret. Alle stemmetyper knyttet til forhåndsstemmegivningen (foruten "Forhåndsstemmegivnign - sent innkommet") skal registreres fra og med 10. august til og med dagen før første valgdag i kommunen kl.23.59, eller til avkryssingsmanntallet for kommunen er skrevet ut. Stemmetyper knyttet til valgtingsstemmegivning og "Forhåndsstemmegivning - sent innkommet" åpner på kommunens første valgdag, og når avkryssingsmanntall for kommunen er skrevet ut for de kommunene som benytter papirmanntall. 

reg stemmegivning.jpg
Registrering av stemmegivninger i konvolutt - alle stemmetyper


I skjermbildet over vil bruk av ulike farger indikere hvilken stemmegivningsfase man er i. Grå indikerer at stemmegivningsfasen ikke er påbegynt, blå indikerer påbegynt og inneværende stemmegivningsfase, mens grønn signaliserer at en stemmegivningsfase er over og at det ikke er mulig å registrere flere stemmetyper i denne fasen. 


 
     
Viktig informasjon
09. august 17
Valglokaler og åpningstider
Kildekode