Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Brukerveiledning:


Registrering av forhåndsstemmegivninger i konvolutt

Alle forhåndsstemmegivninger til manntallsførte i kommunen som er avgitt i konvolutt skal registreres sentralt i kommunen. Alle konvolutter registreres ved bruk av menypunkt som heter "Registrer stemmegivninger i konvolutt". 

Min Side - stemmegivninger.jpg

Menyvalg for registrering av stemmegivninger i konvolutt

Det kan være flere grunner til at forhåndsstemmegivninger er i konvolutt.

  • Velgeren har stemt tidligere
  • Velgeren finnes ikke i manntallet
  • ​Beredskapssituasjoner
I tillegg kommer forhåndsstemmer som er mottatt fra andre kommuner eller som er avgitt i utlandet. 


Stemmetyper for registrering av forhåndsstemmegivninger i konvolutt

Når man skal registrere en forhåndsstemme i konvolutt må man velge riktig stemmetype. Dette fører til riktig protokollføring i Valgstyrets møtebok.

  • FI - Forhåndsstemmegivning - innenriks (alle ordinære forhåndsstemmegivning i konvolutt mottatt fra andre kommuner)
  • FB - Forhåndsstemmegivning - brevstemmer
  • FU - Forhåndsstemmegivning - utenriks
  • FE - Forhåndsstemmegivning - beredskap (Stemmer i beredskapskonvolutt under forhåndsstemmeperioden)

Registrer forhåndsstemmegiving i konvolutt

Alle stemmetyper knyttet til forhåndsstemmegivningen (foruten "Forhåndsstemmegivnign - sent innkommet") skal registreres fra og med 10. august til og med dagen før første valgdag i kommunen kl. 23.59, eller til avkryssingsmanntallet for kommunen er skrevet ut. Stemmetype "Forhåndsstemmegivning - sent innkommet" åpner på kommunens første valgdag, og når avkryssingsmanntall for kommunen er skrevet ut for de kommunene som benytter papirmanntall. 
Denne kontrollen av datoer og tidspunkt for registrering av stemmegivninger gjør EVA Admin automatisk for kommunen. "Grønn" i menypunktet for registrering av stemmegivninger i konvolutter indikerer at en stemmegivningsfase er over. "Blå" signaliserer påbegynt og inneværende periode, mens grå indikerer at stemmegivningsfasen enda ikke er påbegynt. 
Forhåndsstemmegivning 1.jpg
Registrering av forhåndsstemmegivninger i konvolutt. Alle blå menyvalg er tilgjengelig for registrering av tilhørende stemmetype.

I forkant av registreringen er det hensiktsmessig for kommunen å ha sortert innkomne forhåndsstemmegivninger i konvolutt etter stemmetype. Dette er fordi alle stemmegivninger i konvolutt skal registreres og knyttes til en særskilt stemmetype. 

forhåndsstemmegivning 2.jpg
Søk opp velger innenfor en stemmetype. Samme metode for å søke opp og registrere for alle stemmeyper.


Søk opp velgeren ved å bruke enten manntallsnummer fra valgkort, fødselsnummer eller avansert søk. Du finner da riktig velger, og kan registrere stemmegivingen. Alle stemmetyper har samme metode og funksjonalitet i EVA for å søke opp velger og registrere stemmegivningen i konvolutt.

forhåndsstemmegivning 3.jpg

Søkeresultat ved flere treff

Kontroller velgerens personkort i EVA Admin mot den informasjon du har i konvolutten foran deg som skal registreres og prøves. EVA Admin gir deg tilbakemelding dersom det er noe særskilt knyttet til denne velgeren, som for eksempel dersom velgeren allerede har en stemmegivning knyttet til seg, dersom personen ikke finnes i manntallet eller hvilken kommune vedkommende er stemmeberettiget i. 

Vær oppmerksom på at det kan være andre forhold knyttet til stemmegivningen i konvolutt som gjør at du må gjøre andre vurderinger av stemmegivningen. Disse vurderingene gjøres når konvolutten skal prøves. 

forhåndsstemmegivning 4.jpg

Personkort i EVA Admin med informasjon om velgeren.


Når en stemmegivning er registrert returnerer EVA Admin et løpenummer som skal skrives på konvolutten som ble registrert. Dette vil gjøre arbeidet knyttet til prøving av stemmegivninger lettere og man vil ha mer kontroll med hva som er registrert og hvordan det blir håndtert. 

forhåndsstemmegivning 5.jpg

EVA Admin returnerer et løpenummer.


Registrer stemmegivning på velger som ikke finnes i manntallet

En velger kan av ulike årsaker ha stemmerett, men ikke være oppført i manntallet. Dette kan være en norsk statsborger som har bodd i utlandet i mer enn 10 år og som søker om innføring i manntallet, eller velgere som har hemmelig adresse. En stund før stemmegivningsperioden tar til, vil skattedirektoratet sende en oversikt til alle kommuner som har innbyggere med hemmelig adresse. Disse velgerne skal ikke føres inn i manntallet, men registreres i EVA som en fiktiv velger. Se fremgangsmåte under registrering av konvolutt i særskilt omslag.


 
     
Viktig informasjon
09. august 17
Valglokaler og åpningstider
Kildekode