Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Brukerveiledning:


Oversikt over godkjente og forkastede stemmegininger


I EVA Admin finner man en oversikt over alle stemmegivninger avgitt ved bruk av omslagskonvolutt som ved prøving enten er godkjent eller forkastet. Oversikten finnes i menypunkt "Oversikt over godkjente og forkastede stemmegivninger". 

Oversikt godkjent forkasta.jpg

Menypunkt "Oversikt over godkjente og forkastede stemmegivninger"


Følgende roller har tilgang til oversikten: 

  • Valgansvarlig kommune

  • Stemmemottaker kommune

Brukere av EVA Admin kan også gå inn i oversikten via "Stemmegivninger til prøving" ved å klikke til høyre for enten "Godkjente" eller "Forkastede". 

godkjent og forkastede.jpg

Tilgang til oversikt over godkjente og forkastede stemmegivninger vis "Stemmegivninger til prøving"


Oversikt over godkjente og forkastede stemmegivninger gir en detaljert oversikt over alle stemmegivninger avgitt ved bruk av omslagskonvolutt som er registrert inn i EVA Admin og som er ferdig prøvet - henholdsvis enten godkjent eller forkastet. Oversikten kan filtreres og sortere på en rekke kolonner. 


Oversikt godkjent forkasta 2.jpg

Oversikt over godkjente og forkastede stemmegivninger avgitt i omslagskonvolutt. 


Dersom man gå inn på oversikten via lenke i menypunkt "Prøv stemmegivninger i konvolutt" vil oversikten være forhåndsfiltrert og sortert på den stemmetypen man kommer inn fra, samt på om stemmegivningene er godkjent eller forkastet, og innenfor det datointervallet som er valgt. For eksempel; dersom man går inn i oversikten fra stemmetype "Forhåndsstemmegivning - innenriks" og velger "Godkjente", vil man i oversikten få forhåndsfiltrert og sortert alle stemmegivninger som er markert med stemmetype "Forhåndsstemmegivning - innenriks" som er godkjent ved prøving i tidsrommet 10.08 i valgåret til og med fredag før valgdagen. 

godkjente.jpg

Oversikt over stemmegivninger som er ferdig prøvet - filtret på godkjente stemmegivninger

I oversikten er det også mulig å hente frem mer informasjon knyttet til hver enkelt stemmegivning. Dette gjøres ved å klikke på "tannhjulet" i høyre hjørne.

godkjente tannhjul.jpg

Legg til eller fjern kolonner i oversikten

godkjente tannhjul2.jpg

Legg til eller fjern kolonner i oversikten

Fra oversikten kan man også gå inn på hver enktel stemmegivning ved å klikke på stemmegivningen. Man vil da komme til personkortet knyttet til velgeren og få informasjon om alle stemmegivninger knyttet til vedkommende velger. 

enkeltvis info.jpg

Informasjon om velger og tilhørende godkjente eller forkastede stemmegivninger fra personkortet 
     
Viktig informasjon
09. august 17
Valglokaler og åpningstider
Kildekode