Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Brukerveiledning:


​​​​Grunnleggende i​nformasjon om forhåndsstemmegivning

Forhåndsstemmemottakere er knyttet til et forhåndsstemmelokale i kommunen og tar imot forhåndsstemmer fra velgerne. Forhåndsstemmelokalene er åpne fra 10. august til fredagen før valgting.

Hvilke roller kan ta im​​ot forhåndsstemmer?

  • Valgansvarlig kommune
  • Forhåndsstemmemottaker

Valgansvarlig i EVA tildeler stemmemotta​kerne ved forhåndsstemmelokalene rollen som "Forhåndsstemmemottaker". Vedkommende knyttes til det eller de forhåndsstemmelokalene vedkommende skal ta imot forhåndsstemmer ved. Dersom man har tilgang til flere forhåndsstemmelokaler, må man velge hvilket lokale man er ved når man skal ta imot forhåndsstemmen.

Forhåndsstemmer kan avgis i hvilken som helst kommune i landet. EVA sjekker forhåndsstemmegivningen mot manntall, slik at forhåndsstemmemottaker kan se hvor stemmegivning skal sendes. ​​​​​​

Forhåndsstemme mottaker.png 
Forhåndsstemmegivning - Menyvalg for forhåndsstemmemottaker

Som forhåndsstemmemottaker vil man kunne søke i manntallet, ta mot forhåndsstemmegivninger fra velgere i egen kommune, prøve og krysse av disse i det elektroniske manntallet, samt ta imot og registrere forhåndsstemmegivninger i konvolutt fra velgere fra annen kommune.

Velger som stemmer fra annen kommune vil ikke bli registrert med stemme avgitt og navn i EVA i ved registrering. Det gjøres i kommunen som velger er hjemmehørende i. For disse stemmene er det bare mulig å hente ut statistikk på antall stemmer som er registrert og til hvilket valgstyre stemmen er sendt. En slik oversikten er tilgjengelig i EVA, ved å klikke på menypunktet "Oversikt forhåndsstemmer til andre kommuner".

En velger som ikke er oppført i manntallet eller som har stemt før, skal behandles særskilt. Forhåndsstemmemottaker skal ta imot forhåndsstemmen med stemmeseddelkonvolutt, valgkort og omslagskonvolutt. Denne vil senere bli registrert i EVA ved det sentrale forhåndsstemmemottaket. Rollen "stemmemottaker kommune" vil kunne registrere konvoluttene.

Det kan være flere forhåndsstemmesteder i kommunen. Hvilke(t) forhåndsstemmelokale forhåndsstemmemottaker skal ha tilgang til bestemmes når vedkommende tildeles rolle. Det er mulig å ha tilgang til ett, flere eller alle forhåndsstemmelokaler i en kommune. Dersom man skal ha tilgang til alle forhåndsstemmestedene i kommunen kan man tildeles en rolle for hele kommunen. Dersom man skal ha tilgang til et eller flere forhåndsstemmesteder i kommunen må man tildeles en rolle per forhåndsstemmested.

 
     
Viktig informasjon
09. august 17
Valglokaler og åpningstider
Kildekode