Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Brukerveiledning:


​​​​Registrer forhåndsstemme

 

Hvord​an ta imot forhåndsstemmegivninger i EVA som skal rett i urnen?

Når rett velger er søkt opp i manntallet kan man registrere forhåndsstemmegivningen. Hvordan du søker opp velger kan du finnne her.

Når du har søkt opp velgeren vil EVA vise informasjon om velgeren. EVA vil gi beskjed dersom velgere har avgitt stemme tidligere, eller dersom det er noen andre opplysninger om velgeren som er vesentlig for forhåndsstemmemottaker å vite.

forhånd rett i urne  1.jpg
Registrer forhåndsstemme - Søkeresultat ved søk etter fødselsnummer - ett treff på søket

Ved å klikke på "Registrer stemmegivning" settes et kryss i det elektroniske manntallet som bekrefter at velgeren har avgitt godkjent stemmegivning. Det er kun mulig å registrere forhåndsstemmegivninger rett i urnen på velgere som er manntallsført i kommunen. Forhåndsstemmegivninger fra velgere som er manntallsført i en annen kommune må tas imot i konvolutt. Les mer om det her: Registrer forhåndsstemme til en annen kommune.

rett i urne 3.jpg
Registrer forhåndsstemme - Registrer stemmegivning

rett i urne 2.jpg
Registrer forhåndsstemme - elektronisk manntall​

MERK: Det er ikke mulig å angre og fjerne en valgtingsstemme som er mottatt rett i urne. 

Velger har ​​avgitt forhåndsstemmegivning tidligere

Dersom velgeren allerede har avgitt forhåndsstemme, vil EVA varsle om dette. Velgere kan likevel avgi ny forhåndsstemme og registreres sentralt i kommunen. Skjermbildet under viser hvilken tilbakemelding forhåndsstemmemottaker får dersom en velger har avgitt forhåndsstemmegivning tidligere.

rett i urne 4.jpg
Forhåndsstemmegivning - Velger har allerede avgitt forhåndsstemme

​Som man ser over vil det ikke være mulig for forhåndsstemmemottaker å registrere en slik forhåndsstemmegivning i EVA. Lokale forhåndstemmemottak skal kun ta imot forhåndsstemmen i omslagskonvolutt og legge den i en urne. Registrering i EVA skjer sentralt i kommunen. 

Velger finnes ikke i manntallet

Dersom man ikke finner velger ved søk i manntallet, skal velger likevel få avgi forhåndsstemmegivning. Denne må imidlertid legges i en omslagskonvolutt. Det er valgstyret i kommunen som i ettertid avgjør om stemmegivningen skal godkjennes eller forkastes og skal ikke registreres ute i valglokalet av en forhåndsstemmemottaker

Det kan være flere grunner til at en velger ikke finnes i manntallet:

  • Velgeren har hemmelig adresse
  • Velgeren har vært bosatt i utlandet i mer enn 10 år og må søke seg inn i manntallet
  • ​Velgeren har ikke stemmerett ved valget

Merk! En velger som ikke finnes i manntallet vil heller ikke ha fått tilsendt valgkort. Dersom velgeren har valgkort og forhåndsstemmemottaker fortsatt ikke finner velgeren i manntallet, er søket for dårlig.

 Reg forhåndsstemme Manntallnummer.png
Registerer forhåndsstemme - Søk etter velger

Dersom man ikke finner velgeren i manntallet, må man fylle ut et tomt valgkort. Velgeren legger forhåndsstemmen sin i en stemmeseddelkonvolutt, før valgkort og stemmeseddelkonvolutt legges i en omslagskonvolutt.  All registrering i EVA av slik forhåndsstemmegivning gjøres sentralt i kommunen ved det sentrale forhåndsstemmestedet som er som er konfigurert til å registrere konvolutter. 

reg forhånd finnes ikke i manntallet.png 
​Registrer forhåndsstemme - Velger finnes ikke i manntallet

 

Registrering av forhåndsstemmer for Sametingsvalget

Sametingsvalget har ikke anledning til å ta i mot forhåndsstemmegivinger "rett i urne". De må tas i mot i konvolutt, men registreres på vanlig måte i EVA som beskrevet over. De må derimot prøves i etterkant, og er ikke automatisk krysset av i manntallet ved registrering.

 
     
Viktig informasjon
09. august 17
Valglokaler og åpningstider
Kildekode