Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Brukerveiledning:


Registrer forhåndsstemme til en annen kommune

EVA gir beskjed dersom man forsøker å registrere en forhåndsstemme til en velger i en annen kommune. 

Dersom velgeren er bosatt i annen kommune enn der velgeren avgir forhåndsstemme, skal stemmegivningen sendes til valgstyret i velgerens kommune. Dette betraktes som en utenbys forhåndsstemmegivning. Den skal så raskt det er mulig sendes til kommunen der velgeren er manntallsført. Stemmen bør registreres i EVA, siden du da vil kunne få nødvendig oversikt over de forhåndsstemmene du mottar til andre kommuner med nødvendig informasjon om valgstyrenes adresse.

Slik tar man imot forhåndsstemme fra velger manntallsført i annen kommune:

Velg menypunktet "Registrer forhåndsstemme" og søk opp personen som skal avgi stemme. 

MERK! Du må velge blankt i nedtrekksmenyen under "Kommune" for å kunne søke i hele landet (se bilde under):
Søk etter velger i hele landet.JPG

Registrer forhåndsstemme - søk etter velgere i hele landet 

Når søket er gjennomført vil man enten få opp informasjon om den konkrete velger, eller, dersom man benytter avansert søk, en liste over velgere som passer til søkekriteriene. Velg riktig velger ved å klikke på navnet til vedkommende. Du vil umiddelbart få opp følgende informasjon:

Varsel, registrering av stemme til annen kommune.JPG

Pop up vindu - Registrering av stemmegivning til annen kommune

FA annen kommune.jpg
​Søkeresultat for personen - Registrer stemmegivning

Man ser også dette av valgkortinformasjonen som kommer opp på personen. Stemmegivningen skal tas imot ved bruk av omslagskonvolutt med valgkort og stemmeseddelkonvolutt.

Registrer stemmegivning på velger i annen kommune.JPG
Tilbakemelding fra EVA - Velgeren er manntallsført i annen kommune

Dersom ikke velgeren har med seg valgkort, kan dette skrives ut fra EVA enten ved å skrive det ut inne i registreringsskjermbildet (se bildet over), eller ved å klikke på menypunktet "Lag nytt valgkort" på Min side.
Skriv ut valgkort.JPG
Menypunkt - Lag nytt valgkort etter relevant velger er søkt opp
 
     
Viktig informasjon
09. august 17
Valglokaler og åpningstider
Kildekode