Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Brukerveiledning:


​​​​Registrering av sent innkomne konvolutter

Sent innkomne forhåndsstemmegivninger er stemmegivninger kommunen mottar etter at den ordinære forhåndsstemmegivningen er avsluttet. Alle sent innkomne forhåndsstemmegivninger skal være i omslagskonvolutt og må regisreres i EVA Admin før de prøves og telles opp. 

H​​​vilke roller kan registrere sent innkomne forhåndsstemmer:

  • Valgansvarlig kommune
  • Stemmemottaker kommune​​

Alle sent innkomne forhåndsstemmer registreres inn i EVA på samme måte som man registrerer øvrige stemmegivninger i konvolutt. For at disse stemmegivningene skal registreres som sent innkommne forhåndsstemmer er det viktig at man registrerer disse stemmene som "Forhåndsstemmegivning - sent innkommet". 

Min Side - stemmegivninger.jpg

Menyvalg for registrering av stemmegivninger i konvolutt 


Tidspunktet for når kommunene går over til å registrere forhåndsstemmekonvoluttene som sent innkomne konvolutter er avhengig av type manntall på valgdagen.

For kommuner med papirmanntall må alle de ordinære forhåndsstemmene som er registrert i EVA prøves før avkryssingsmanntallet blir skrevet ut. Forhåndsstemmekonvolutter mottatt etter dette skal registrers som sent innkomne. 

For kommuner med elektronisk manntall må kommunene prøve alle de ordinære forhåndsstemmene som er registrert i EVA før valgting. Forhåndsstemmekonvolutter mottatt etter dette skal registrers som sent innkomne.

EVA Admin har innebygde føringer og kontroll med når kommunen kan begynnte registreringen av sent innkomne forhåndsstemmegivninger. 

Sent innkomne1.jpg

Registristrering av sent innkomne forhåndsstemmegivninger er kun mulig for kommuner med papirmanntall etter at avkryssingsmanntallet er skreve ut.


Søk opp velgeren ved å bruke enten manntallsnummer fra valgkort, fødselsnummer eller avansert søk. Du finner da riktig velger, og kan registrere stemmegivingen. Alle stemmetyper har samme metode og funksjonalitet i EVA for å søke opp velger og registrere stemmegivningen i konvolutt. 

reg sent innkomne.jpg


Registrering av "Forhåndsstemmegivning - sent innkommet"


Kontroller velgerens personkort i EVA Admin mot den informasjon du har i konvolutten foran deg som skal registreres og prøves. EVA Admin gir deg tilbakemelding dersom det er noe særskilt knyttet til denne velgeren, som for eksempel hvilken kommune vedkommende er stemmeberettiget i, dersom velgeren allerede har en stemmegivning knyttet til seg, eller dersom personen ikke finnes i manntallet. 

Vær oppmerksom på at det kan være andre forhold knyttet til stemmegivningen i konvolutt som gjør at du må gjør andre vurderinger av stemmegivningen. Disse vurderingene gjøres når konvolutten skal prøves. 

reg sent innkomne1.jpg

Søk opp sent innkommet forhåndsstemmegivning for registrering. 


​Det er kun ved å registrere sent innkomne forhåndsstemmer under stemmetype "Forhåndsstemmegivning - sent innkommet" at man gir beskjed til EVA om at kommunen har mottatt sent innkomne forhåndsstemmer. Dersom man ikke registrerer de her, vil ikke korrekt antall sent innkomne forhåndsstemmer overføres til opptellingen, og man vil få et avvik i Valgstyrets møtebok.

Når en stemmegivning er registrert returnerer EVA Admin et løpenummer som skal skrives på konvolutten som ble registrert. Dette vil gjøre arbeidet knyttet til prøving av stemmegivninger lettere og man vil ha mer kontroll med hva som er registrert og hvordan det blir håndtert. 

reg sent innkomne2.jpg

EVA Admin returnerer et løpenummer


Stemmegivningen må prøves. Les mer om prøving av sent innkomne forhåndsstemmer.​


Registrer stemmegivning på velger som ikke finnes i manntallet

En velger kan av ulike årsaker ha stemmerett, men ikke være oppført i manntallet. Dette kan være en norsk statsborger som har bodd i utlandet i mer enn 10 år og som søker om innføring i manntallet, eller velgere som har hemmelig adresse. En stund før stemmegivningsperioden tar til, vil skattedirektoratet sende en oversikt til alle kommuner som har innbyggere med hemmelig adresse. Disse velgerne skal ikke føres inn i manntallet, men registreres i EVA som en fiktiv velger. Se fremgangsmåte under registrering av konvolutt i særskilt omslag.

 

For sent innkomne forhåndsstemmegivninger

Mottar kommunen forhåndsstemmekonvolutter etter fristen kl 17 dagen etter valgdagen, skal disse registreres på samme måte og prøves frem til valgstyrets behandler valget i kommunen. Disse konvoluttene kaller vi for sent innkomne forhåndsstemmer. Når valgstyret har behandlet valget i møte og valgstyrets møtebok er endelig vedtatt er det ikke behov for å registrere disse stemmegivningene i EVA Admin lenger.  

 
     
Viktig informasjon
09. august 17
Valglokaler og åpningstider
Kildekode