Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Oppdaterte skjema til listeforslag med vedlegg

 
Opprettet: 22.06.2018

​Det har blitt etterspurt skjema til listeforslag som kan håndtere flere kandidater på et A4-ark enn det som ble lagt ut forrige uke. For å imøtekomme dette ønsket har vi lagt ut ny mal for skjema til listeforslag på valg.no tilsvarende de som var tilgjengelige i 2015.

De nye skjemaene erstatter de som har ligget ute på valg.no siden fredag 15. juni 2018. Det er uproblematisk å kombinere nye og gamle skjema dersom det er noen som allerede har lastet ned og begynt å ta i bruk forrige versjon.

På de nye skjemaene til listeforslag er det på A4 arkene plass til 73 kandidater for kommunestyrevalg og 63 kandidater for fylkestingsvalg.

De som har behov for flere kandidater må benytte seg av A3 arkene med plass til 84 kandidater for kommunestyrevalg og 96 kandidater for fylkestingsvalg.

Merk at for å få plass til de ekstra kandidatene, så må kandidater som skal ha stemmetillegg på disse skjemaene utheves med store bokstaver. Dette står nærmere forklart i selve skjemaet.

 

Vedlegg til listeforslag

Valgloven § 6-4 fastsetter i bokstav a at listeforslagene skal ha med en oversikt over kandidatenes fødselsdato.

Vedlagte fil kan benyttes til dette formålet og kan med fordel oversendes til partiene sammen med skjema til listeforslag. Listeforslagene skal leveres etter krav til behandling av listeforslag. Ved elektronisk mottak av denne filen kan kommunene importere kandidater direkte inn i et registrert listeforslag i valgsystemet EVA Admin for videre behandling av listeforslaget. Merk at dette er et vedlegg til listeforslag, ikke en erstatning til overnevnte skjema til listeforslag.  

ListeforslagMal_EVA.xlsx

Se brukerveiledning for import av listeforslag; https://valgmedarbeiderportalen.valg.no/Veiledning/Forberedelser/default.aspx?NameId=Rediger listeforslag - Last opp kandidatliste&BID=36&Prosess=Listeforslag&k=&type=&v=

Sist oppdatert: 22.06.2018